Біологія - універсальний довідник

ЛЮДИНА

 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА

 

БУДОВА І ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ

 

Як і все живе, організм людини складається з клітин. Завдяки клітинній будові організму можливі його ріст, розмноження, відновлення ушкоджених органів і тканин та інші форми життєдіяльності. Форма і розміри клітин різні і залежать від виконуваної ними функції.

У кожній клітині розрізняють дві основні частини — цитоплазму і ядро. У цитоплазмі містяться органоїди — дрібні структури клітини, які забезпечують її життєдіяльність (мітохондрії, рибосоми, клітинний центр та ін.). У ядрі перед поділом клітини утворюються особливі ниткоподібні тільця — хромосоми. Зовні клітина вкрита мембраною, що відокремлює одну клітину від іншої. Порожнини між клітинами заповнені рідкою міжклітинною речовиною. Основна функція мембрани полягає у забезпеченні вибіркового надходження різних речовин у клітину і виведення з неї продуктів обміну.

Клітини організму людини складаються з різноманітних неорганічних (вода, мінеральні солі) і органічних речовин (вуглеводи, жири, білки і нуклеїнові кислоти).

Вуглеводи складаються з вуглецю, водню і кисню; багато які з них добре розчинні у воді і є основним джерелом енергії для здійснення життєво важливих процесів.

Жири утворені тими ж хімічними елементами, що й вуглеводи; вони нерозчинні у воді. Жири входять до складу клітинних мембран і є також найважливішим джерелом енергії в організмі.

Білки — основний будівельний матеріал клітин. Будова білків складна: молекула білка має великі розміри і являє собою ланцюг, що складається з десятків і сотень більш простих сполук — амінокислот. Багато білків є ферментами, які прискорюють швидкість біохімічних процесів у клітині.

Нуклеїнові кислоти, які утворюються в ядрі клітини, складаються з вуглецю, кисню, водню і фосфору. Розрізняють два типи нуклеїнових кислот: 1) дезоксирибонуклеїнові (ДНК) знаходяться у хромосомах і визначають склад білків клітини та передачу спадкових ознак і властивостей від батьків до потомства і 2) рибонуклеїнові (РНК) — зв’язані з утворенням характерних для цієї клітини білків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити