Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ПЕРЕДМОВА

 

Головна мета створення даного посібника — допомогти учням підготуватися до державної підсумкової атестації з біології в основній та старшій школі, зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з біології, оновити знання з усіх курсів шкільної біології всім потенційним абітурієнтам вищих навчальних закладів.

Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам навчальної програми для 11-річної школи. Структурно-змістовна повнота довідника створює широкі можливості як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя.

Матеріал посібника охоплює основні розділи й теми шкільних курсів біології: біохімії клітини, ембріології, розмноження та індивідуального розвитку організмів, генетики, мікробіології, ботаніки, мікології, зоології, біології людини, екології, вчення про біосферу, еволюції.

Перший розділ посібника містить теоретичний та практичний матеріал (запитання для самоконтролю, тестові та практичні завдання).

Теоретичний блок включає матеріал, який розкриває зміст основних біологічних термінів, понять, закономірностей, характерні риси рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів.

Матеріали практичного блоку направлені на рефлексію, перевірку розуміння змісту кожного розділу, спонукання читача до аналізу, синтезу та оцінки поданої інформації. Для якісної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання з біології автор пропонує не тільки повторити основні теми та узагальнити знання в обсязі шкільного курсу, а й опрацювати тестові та практичні завдання, подані в посібнику.

У другому розділі «Схеми і таблиці. Біологія» з метою узагальнення та систематизації знань навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі: у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків, які супроводжуються необхідними коментарями.

Третій розділ «ЗНО: тренувальні вправи» містить 5 тренувальних тестів для підготовки до ЗНО. Бланки створені фахівцями видавництва «Весна», тому вони можуть відрізнятися від бланків, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти.

Кожен тренувальний варіант містить 60 завдань чотирьох форм: з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та правильної послідовності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання 1-50 складаються із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один правильний і позначити його в бланку відповідей, наведеному в кінці кожного тренувального варіанта.

Завдання 51—56 — на встановлення відповідності. Вони складаються з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено буквами (ліворуч) і цифрами (праворуч). При виконанні цих завдань необхідно встановити відповідність інформації, позначеної буквами і цифрами, — утворити логічні пари, потім послідовність цифр перенести до бланка відповідей.

Завдання 57-58 — на встановлення правильної послідовності. Вони містять інструкцію та назви подій, явищ, процесів, позначених буквами. При виконанні завдань необхідно розташувати події у правильній послідовності. Цифрі 1 має відповідати перша подія, цифрі 2 — друга і т. д. Потім послідовність букв перенести до бланка відповідей.

Завдання 59-60 — завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Після опрацювання тренувальних варіантів учні мають можливість перевірити свій рівень підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні за правильними відповідями, поданими до кожного тренувального варіанта в кінці посібника.

Посібник може бути корисним для учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, а також для самоконтролю. Він також стане у нагоді випускникам попередніх років, які в цьому році бажають вступити до вищого навчального закладу, та вчителям біології.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити