Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

 

Основні життєві властивості клітин

 

У кожній клітині постійно відбувається два взаємопов’язаних процеси: процес розпаду (катаболізму) складних органічних сполук на простіші та процес утворення (анаболізму) нових органічних сполук. Сукупність і єдність процесів катаболізму й анаболізму речовин в організмі називають метаболізмом. У результаті розпаду органічних речовин вивільняється енергія. Основним акумулятором і носієм енергії в клітині є АТФ.

Усі процеси розщеплення (катаболізму) і біосинтезу (анаболізму) відбувається за участі специфічних білкових молекул — ферментів. Кожний фермент каталізує певну хімічну реакцію. Активність ферментів залежить від умов, у яких вони перебувають. Наприклад, при підвищенні температури в організмі людини до 38 °С активність ферментів зростає.

Обмін речовин та енергії, розмноження, ріст, відновлення структур, подразливість і саморегуляція — це основні властивості клітини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити