Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

БУДОВА КЛІТИНИ

 

Плазматична мембрана (плазмолема)

 

Усі клітини, як прокаріотичні, так і еукаріотичні, оточені оболонками. Найчастіше клітинну оболонку називають плазмолемою (від грец. plasma — виліплене, створене і lemma — оболонка), у навчальній та науковій літературі використовують також інші терміни, такі як цитолема, плазмалема, плазматична мембрана, поверхневий апарат клітини, а для рослинних клітин інколи вживається назва клітинна стінка.

Будова плазматичної мембрани клітин еукаріотів та прокаріотів однакова. Вона складається з білків та ліпідів. Молекули ліпідів утворюють подвійний шар. Молекули білків заглиблені в інтегральні сполуки, що складаються з залишків оліго- або полісахаридів та поліпептидних ланцюгів білка, або розташовані на його зовнішній чи внутрішній поверхні. Молекули білків і ліпідів рухомі, що забезпечує динамічність плазматичної мембрани.

Функції плазмолеми:

— бар’єрна — відмежування вмісту клітини від її оточення. Завдяки цій функції забезпечується характерна структура клітинної поверхні і захист від випадкового проникнення речовин у клітину;

— транспортна — вибіркове надходження речовин до клітин шляхом односпрямованого перенесення молекул певної речовини або спільного транспорту двох різних молекул в одному або протилежних напрямках. Мембранний транспорт буває трьох видів: пасивний, активний, транспорт у мембранному впакуванні;

— рецепторна — це сприйняття клітиною хімічних сигналів з її мікрооточення. Більшість клітинних рецепторів являють собою глікопротеїни — сполуки, що складаються з залишків оліго- або полісахаридів та поліпептидних ланцюгів білка. Виконується розпізнання даною клітиною інших клітин і прикріплення до них; розпізнання міжклітинної речовини і прикріплення до її елементів (базальної мембрани, волокон сполучної тканини); взаємодія з сигнальними молекулами (гормонами, медіаторами тощо). Рецепторна функція лежить в основі таких явищ, як запліднення, переміщення клітин, відповідь на гормональні впливи. Вважають, що кожна клітина має рецептори до інсуліну, існують рецептори до лецитину, дофаміну тощо;

— комунікативна — взаємовідносини клітин з навколишнім середовищем і з сусідніми клітинами.

Завдяки розмежувальній функції клітина зберігає свою індивідуальність, тоді як транспортна функція надзвичайно важлива для її життя і діяльності. Поєднання цих функцій забезпечує гомеостаз клітини — підтримування сталого складу її внутрішнього середовища.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити