Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ВСТУП

 

Термін «біологія» ввів французький учений Ж.-В. Ламарк (1744-1829) — автор першої еволюційної гіпотези.

Біологія (від грец. bios — життя та logos — слово, вчення) — наука, яка вивчає живі організми, їхню різноманітність, будову та життєдіяльність.

Біологія — система наук про живу природу:

— ботаніка — наука про рослини;

— зоологія — наука про тварин;

— мікробіологія — наука про мікроорганізми;

— анатомія людини — наука про будову тіла людини;

— цитологія — наука, що вивчає будову, хімічний склад та процеси життєдіяльності клітини;

— гістологія — наука про будову, функції та походження тканин;

— генетика — наука про спадковість і мінливість організмів;

— систематика — наука про різноманітність живих істот, яка на основі даних усіх інших біологічних наук класифікує організми в певні групи відповідно до ступеня їх історичної спорідненості;

— палеонтологія — наука про викопні рештки живих істот;

— екологія — наука про взаємозв’язки організмів та угруповань організмів між собою та навколишнім середовищем.

 

 

Молекулярна біологія вивчає будову, функції і взаємодію макромолекул і їх сполук, з яких складаються живі клітини. Хімічні процеси в клітині вивчає біохімія; фізичні явища, характерні для біологічних сполук та структур, — біофізика; молекули, що є носіями спадкової інформації, — молекулярна генетика. Генна інженерія — це зміна генотипу введенням або вилученням з клітин генів чи їх груп.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити