Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Критерії виду


Морфологічний схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду. Критерій не абсолютний, тому що існують види-двійники, статевий диморфізм особин одного виду, породи і сорту, що значно відрізняє їх один від одного.

Генетичний — характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип. Кожен вид має чітко визначений набір хромосом. Види-двійники відрізняються за кількістю хромосом. Критерій не абсолютний, тому що в межах одного виду кількість хромосом може змінюватися в результаті мутацій.

Фізіологічний — визначає схожість процесів життєдіяльності і можливість схрещування. Особини різних видів, як правило, не схрещуються і не дають плодючого потомства, однак є винятки. Між деякими різними видами можлива гібридизація.

Біохімічний — дає можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будовою білків і нуклеїнових кислот). Однак наявність мутаційної мінливості веде до синтезу різноманітних білків, тому критерій не абсолютний.

Географічний — визначає область поширення виду. Однак існують види з розірваним ареалом і види з великим ареалом поширення. Різні види можуть займати один ареал.

Екологічний — визначає умови існування виду, його екологічну нішу, місце існування в біоценозі. Але в одній Екологічній ніші можуть існувати різні види. Часто види-двійники займають різні екологічні ніші.

Немає жодного абсолютного критерію, тому для характеристики виду використовують сукупність кількох критеріїв.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити