Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

 

Основні властивості популяцій

 

У природі будь-який біологічний вид складається з великої кількості популяцій, які так чи інакше ізольовані одні від одних. З екологічної точки зору популяція розглядається як основна ланка угруповання живих організмів. Вона має характерні ознаки.

Просторова структура популяції — визначається характером розміщення організмів у межах території. Часто особини популяції об’єднуються у групи, скупчення, стада, сім’ї, табуни.

Чисельність популяції — кількість особин, які належать до однієї популяції. Показником чисельності є щільність популяції, тобто середня кількість особин на одиницю площі або одиницю об’єму.

Народжуваність — здатність особин популяції до відтворення, частота появи особин за одиницю часу. Смертність — кількість особин, що загинула за одиницю часу, тобто швидкість зменшення чисельності популяції.

Вікова структура популяції характеризується співвідношенням особин різного віку, що змінюється з часом. У стійкій популяції народжуваність та смертність приблизно однакові, чисельність популяції зберігається на одному рівні, а тому співвідношення різновікових груп однакове. У популяції, де кількість її особин збільшується, народжуваність переважає смертність і чисельність популяції зростає.

Статева структура визначається кількістю самців і самок.

Динаміка популяції — зміни чисельності, статевої та вікової структури популяції, які визначаються внутрішньо-популяційними процесами і взаємодією популяцій різних видів. Сприятливі кліматичні умови, достатня кількість їжі, послаблення хижацтва веде до росту плодючості та народжуваності, збільшення чисельності.

Гомеостаз популяції — здатність популяції підтримувати відносну стабільність і цілісність генотипової структури при зміні умов середовища. Популяція здатна до саморегуляції для підтримання чисельності, вікової та статевої структур., Одним із найголовніших факторів впливу на популяцію є антропогенний. Людина безпосередньо чи опосередковано може зменшувати або збільшувати чисельність популяції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити