Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

 

Тестові завдання

 

1. Автор вчення про біосферу:

А) Т. Морган;

В) М. І. Вавилов;

Б) Г. Мендель;

Г) В. І. Вернадський.

 

2. Автотрофні організми, які продукують органічні речовини:

A) редуценти;

В) продуценти;

B) деструктори;

Г) консументи.

 

3. Тип взаємодії шапкових грибів та дерев:

А) мутуалізм;

В) паразитизм;

Б) хижацтво;

Г) конкуренція.

 

4. Верхня тверда оболонка Землі:

A) літосфера;

Б) гідросфера;

B) тропосфера;

Г) стратосфера.

 

5. До складу планктону входять:

A) актинії;

Б) ламінарія;

B) форамініфери;

Г) хламідомонади.

 

6. Реакція організмів на сезонні зміни довжини світлового дня:

A) симбіоз;

Б) мутуалізм;

B) паразитизм;

Г) фотоперіодизм.

 

7. Сигнал до сезонних змін у тварин:

A) збільшення атмосферного тиску;

Б) зменшення тривалості світлового дня;

B) зменшення кількості поживних речовин;

Г) зменшення температури навколишнього середовища.

 

8. Установіть відповідність між назвами факторів природного середовища та їх характеристикою.

A) антропічні;

Б) абіотичні;

B) біотичні.

1. усі компоненти і властивості неживої природи;

2. взаємодія між особинами в популяції;

3. господарська діяльність людини;

4. сукупність взаємодій організмів з умовами навколишнього середовища.

 

9. Установіть відповідність між групами в екологічній системі та організмами

A) продуценти;

Б) консументи 1-го порядку;

B) консументи 2-го порядку;

Г) редуценти.

1. жаби;

2. хрущі;

3. берези;

4. бактерії гниття;

5. пріони.

 

10. Установіть відповідність між групами в екосистемі та організмами.

A) продуценти;

B) консументи І порядку;

В) консументи II порядку;

Г) редуценти.

1. віруси;

2. бактерії гниття;

3. рослиноїдні комахи;

4. хижі комахи;

5. рослини.

 

Практичні завдання

1. Користуючись правилом екологічної піраміди визначте, яка маса водоростей і бактерій потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін масою 400 кг.

2. Маса сіна з 1 м2 луки складає 200 г, з вико-вівсяного поля — 500 г. На основі правила екологічної піраміди визначте, яка площа луки або вико-вівсяного поля потрібна, щоб з нього змогла прогодуватись протягом року людина масою 54 кг (з них 63% складає вода). Ланцюг живлення: трава —> корова —> людина.

3. Яка площа водойми (га) може прогодувати білого пелікана (10 кг, 60% маси становить вода) в ланцюгу живлення: планктон —> риба —> пелікан? Непродуктивність 1 м2 водойми — 600 г органічної речовини.

4. Біомаса планктону становить 1 кг/м2. За правилом екологічної піраміди визначте площу (га) відповідного біогеоценозу, у якому зможе вирости й прогодуватися пара судаків по 4 кг кожний. Ланцюг живлення: планктон —»рослиноїдні риби —> судак. Із указаних значень маси планктону та риб 40% припадає на суху речовину.

5. Який із компонентів біоценозу найбільш схильний до змін: продуценти, консументи чи редуценти? Обґрунтуйте свою точку зору, склавши ланцюг живлення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити