Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 

Еволюційне вчення

 

Еволюційні уявлення в додарвінівський період

 

Зародження біології як науки пов’язане з діяльністю грецького філософа Арістотеля (IV ст. до н. е.). Він намагався створити класифікацію організмів на основі анатомічних та фізіологічних досліджень. Йому вдалося описати майже 500 видів тварин, яких він розташував у порядку ускладнення. Вивчаючи ембріональний розвиток тварин, Арістотель виявив подібність початкових стадій ембріогенезу і прийшов до думки про можливість єдності їх походження.

У період із XVI по XVIII ст. інтенсивно розвивається описова ботаніка та зоологія. Відкриті та описані організми потребували систематизації та введення єдиної номенклатури. Ця заслуга належить видатному вченому Карлові Ліннею (1707-1778). Він вперше звернув увагу на реальність виду як структурної одиниці живої природи, ввів бінарну номенклатуру виду, встановив ієрархії одиниць систематики (таксонів), описав і систематизував 10 тис. видів рослин і 6 тис. видів тварин, а також мінерали. За своїм світоглядом К. Лінней був креаціоністом. Він відхиляв ідею еволюції, вважаючи, що видів стільки, скільки різних форм було створено Богом спочатку. Наприкінці свого життя К. Лінней все ж таки погодився з існуванням мінливості у природі, його віра в незмінність виду дещо похитнулася.

Автором першої еволюційної теорії був французький біолог Жан-Батіст Ламарк (1744-1829). Ламарк увічнив своє ім’я, ввівши термін «біологія», створивши систему тваринного світу, в якій уперше поділив тварин на «хребетних» та «безхребетних». Ламарк вперше створив цілісну концепцію розвитку природи і сформулював три закони мінливості організмів.

1. Закон прямого пристосування. Пристосувальні зміни рослин і нижчих тварин відбуваються під впливом навколишнього середовища. Пристосування виникають завдяки подразливості: вплив середовища опосередкований нервовою системою та органами чуття.

2. Закон вправляння та невправляння органів. Тривалий вплив середовища формує у тварин звички, пов’язані з частими вправляннями органів. Посилене вправляння органу призводить до його поступового розвитку і закріплення змін.

3. Закон успадкування набутих ознак, відповідно до якого корисні зміни передаються і закріплюються у потомстві. Цей процес відбувається поступово.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити