Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 

Виникнення і розвиток життя на Землі

 

Походження життя

 

За даними науки, життя виникло на Землі 2-3 млрд. років тому. Однозначної відповіді на запитання про походження життя на нашій планеті немає. Л. Пастер довів, що живе не може виникнути з неживого. В. І. Вєрнадський висловив гіпотезу про вічність життя і розселення його з планети на планету (гіпотеза панспермії).

За гіпотезою О. І. Опаріна, життя виникло з неживої матерії в результаті створення сприятливих умов. Абіогенний синтез органічних речовин став першим кроком до виникнення життя на Землі (досліди С. Міллера, Павловської). Наступний крок — концентрація речовин і утворення коацерватів.

Коацервати — висококонцентровані краплини, які утворюються довільно з органічних речовин, що веде до ускладнення органічних молекул. Для коацерватів характерні деякі властивості живого: поглинання речовин і збільшення об’єму (ріст); виділення речовин у зовнішнє середовище; дроблення коацерватів на дрібніші; загибель і руйнування.

Третій етап — поява молекул, здатних до самовідтворення, — цолінуклеотидів, можливість матричного синтезу білка.

Первинні організми — полінуклеотидні коацервати — являють собою прототип клітини. У первинному бульйоні могли виникнути перші гетеротрофні організми, в яких відокремилися зовнішня мембрана, цитоплазма і спадковий апарат ДНК. Надалі в результаті ароморфозів і добору відбувалося ускладнення і розвиток життя.

В історії розвитку життя можна виділити три великі ароморфози.

Поява фотосинтезу. У результаті фотосинтезу активізувалося утворення органічних речовин, в атмосфері з’явився вільний кисень. Організми розділилися на анаеробні й аеробні. Аеробні організми отримали пріоритетний розвиток.

Поява статевого процесу привела до різноманітних комбінацій хромосом, появи комбінативної мінливості й еволюційного перетворення організмів, підвищення їхньої життєздатності.

Поява багатоклітинності. Завдяки багатоклітинності відбулася диференціація клітин на різні типи тканин, утворилися органи, збільшилися розміри організмів, урізноманітнилися форми життя.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити