Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

 

ВАРІАНТ 1

 

Завдання 1—50 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей.

 

1. Позначте найдавніший метод біологічних досліджень:

А) порівняльно-описовий;

В) статистичний;

Б) експериментальний;

Г) моделювання.

 

2. Визначте правильне твердження. АТФ схоже за будовою молекули на:

А) біополімер;

В) азотисту основу;

Б) нуклеотид;

Г) амінокислоту.

 

3. Позначте твердження, що відображає процес ренатурації:

A) відновлення природної структури білкової молекули;

Б) відновлення природної структури білка;

B) формування просторової організації первинної структури білка;

Г) утворення природної структури білка.

 

4. Позначте, яка нуклеїнова кислота має найбільшу молекулярну масу:

А) ДНК;

В) тРНК;

Б) рРНК;

Г) ІРНК.

 

5. Позначте мономери білка:

А) нуклеотиди;

В) гліцерин;

Б) азотисті основи;

Г) амінокислоти:

 

6. Позначте хімічний зв’язок, за допомогою якого амінокислотні залишки з’єднані в молекулі білка:

А) пептидний;

В) іонний;

Б) водневий;

Г) дисульфідний.

 

7. Позначте структурно-функціональну одиницю нервової тканини:

А) нефрон;

В) аксон;

Б) нейрон;

Г) дендрит.

 

8. Позначте органелу, яку відносять до двомембранних:

А) комплекс Гольджі;

В) хлоропласт;

Б) рибосома;

Г) лізосома.

 

9. Позначте органели, у яких містяться ферменти, що розщеплюють біополімери:

А) комплекс Гольджі;

В) лізосоми;

Б) ендоплазматична сітка;

Г) рибосоми.

 

10. Позначте частину ядра, яка визначає спадкові властивості організму:

А) ядерце;

В) ядерний сік;

Б) хроматин;

Г) ядерна мембрана.

 

11. Позначте, скільки води міститься в організмі (в середньому):

А) 70 %;

В) 20 %;

Б) 50 %;

Г) 95 %.

 

12. Позначте частину клітини, якій характерна вибіркова проникність:

А) клітинний центр;

В) клітинна мембрана;

Б) хромосоми;

Г) рибосоми.

 

13. Позначте органелу, де міститься хлорофіл:

А) хлоропласт;

В) хромопласт;

Б) лейкопласт;

Г) мітохондрія.

 

14. Позначте структуру, утворену внутрішньою мембраною хлоропласта:

А) рибосоми;

В) ламели;

Б) кристи;

Г) строма.

 

15. Позначте, який учений довів існування вірусів:

А) I.I. Мечников;

В) Д. Й. Івановський;

Б) Луї Пастер;

Г) І. П. Павлов.

 

16. Позначте, яким шляхом передається вірус СНІДу:

A) крапельним;

Б) торканням до тіла людини;

B) через забруднені речі;

Г) статевим.

 

17. Набір хромосом гаплоїдний у:

A) клітинах насіння пшениці;

Б) лейкоцитах людини;

B) покривних клітинах кореня насінних рослин;

Г) яйцеклітині курки.

 

18. Позначте, яке захворювання людини викликається бактеріями:

А) дифтерія;

В) аскаридоз;

Б) кір;

Г) гепатит.

 

19. Позначте органели руху інфузорії:

А) псевдоподії;

В) війки;

Б) джгутики;

Г) порошиця.

 

20. Позначте одноклітинну водорость, яка має світлочутливе вічко:

А) хлорокок;

В) цистокок;

Б) хламідомонада;

Г) хлорела.

 

21. Позначте, до яких грибів відносять пеніцил:

А) шапкові;

В) цвільові;

Б) іржасті;

Г) борошнисторосяні.

 

22. Позначте гриби, які існують без міцелію:

А) мукор;

В) пеніцил;

Б) дріжджі;

Г) трюфель.

 

23. Позначте, яка з рослин НЕ занесена до «Червоної книги України»:

А) лілея лісова;

В) баранець звичайний;

Б) півонія тонколиста;

Г) сосна звичайна.

 

24. Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, де містяться слова, пропущені в цьому тексті: Риби — (1) хребетні тварини. Тіло їх складається з (2), органи руху — (3).

Дихають за допомогою (4). Мають (5) коло кровообігу та (6) серце.

A) 1 — холоднокровні; 2 — голови, тулуба та хвоста; 3 — плавці; 4 — зябер; 5 — одне; 6 — двокамерне.

Б) 1 — холоднокровні; 2 — голови, тулуба та хвоста; 3 — плавці; 4 — легенів; 5 — одне; 6 — двокамерне.

B) 1 — холоднокровні; 2 — голови, шиї та тулуба; 3 — плавці; 4 — зябер; 5 — два; 6 — двокамерне.

Г) 1 — теплокровні; 2 — голови, тулуба та хвоста; 3 — плавці; 4 — зябер; 5 — одне; 6 — двокамерне.

 

25. Позначте, яка з рослин НЕ належить до родини розових:

 

26. Позначте проміжного хазяїна печінкового сисуна:

А) людина;

В) ставковик;

Б) комар;

Г) велика рогата худоба.

 

27. Позначте тканину рослин, яка складається із судин та ситоподібних трубок:

А) твірна;

В) покривна;

Б) механічна;

Г) провідна.

 

28. Позначте характерну ознаку циклу розвитку мохів:

A) гаметофіт домінує над спорофітом;

Б) гаметофіт веде самостійний спосіб життя;

B) гаметофіт редукований і повністю залежний від спорофіта;

Г) гаметофіт відсутній.

 

29. Позначте статеві органи папоротеподібних:

А) джгутики;

В) заростки;

Б) соруси;

Г) антеридії та архегонії.

 

30. Позначте рослину з одностатевими квітками:

А) тополя;

В) суниця;

Б) яблуня;

Г) слива.

 

31. Позначте, яких тварин відносять до теплокровних:

А) птахів;

В) риб;

Б) плазунів;

Г) земноводних.

 

32. Позначте тварин, які відкладають яйця:

А) коала, кенгуру;

В) землерийки, їжак;

Б) качконіс, єхидна;

Г) полівки, пацюки.

 

33. Позначте прохідну рибу:

А) сом;

В) окунь;

Б) лосось;

Г) акула.

 

34. Позначте ряди тварин, шлунок яких складається з чотирьох відділів:

А) парнокопиті;

В) комахоїдні;

Б) непарнокопиті;

Г) рукокрилі.

 

35. Позначте процес злиття жіночої та чоловічої гамет:

А) гаметогенез;

В) овогенез;

Б) запліднення;

Г) сперматогенез.

 

36. Позначте швидкість крові у капілярах:

А) 0,5 м/с;

В) 0,2 м/с;

Б) 0,5-1,2 мм/с;

Г) 0,1 м/с.

 

37. Позначте залозу внутрішньої секреції, що виробляє гормон адреналін:

А) наднирник;

В) вилочкова;

Б) щитоподібна;

Г) гіпофіз.

 

38. Позначте ритмічне скорочення серця:

А) аритмія;

В) систола;

Б) спазм;

Г) пульс.

 

39. Позначте автора мутаційної теорії:

А) Г. де Фріз;

В) М. Вавілов;

Б) Г. Мендель;

Г) А. Вейсман.

 

40. Позначте клітини, здатні до фагоцитозу:

А) еритроцити;

В) лейкоцити;

Б) тромбоцити;

Г) міоцити.

 

41. До медико-генетичної консультації звернулося подружжя: чоловік хворий на дальтонізм, а жінка здорова. Позначте, яка вірогідність народження дітей з дальтонізмом у цього шлюбу, якщо жінка гомозиготна:

A) усі діти будуть здоровими з нормальним генотипом та фенотипом;

Б) усі діти будуть здорові фенотипово та гетерозиготні;

B) усі діти будуть хворими;

Г) будуть хворі тільки хлопчики.

 

42. Позначте, як з’єднані між собою кістки черепа в новонародженої дитини:

А) рухомо;

В) напіврухомо;

Б) нерухомо;

Г) вільно.

 

43. Позначте умову, необхідну для еволюційного процесу:

A) генетична різноманітність популяції;

Б) вид;

B) набуті ознаки;

Г) генетична однорідність популяції.

 

44. Позначте верхню тверду оболонку Землі:

А) літосфера;

В) стратосфера;

Б) тропосфера;

Г) гідросфера.

 

45. Позначте, ким був запропонований термін «біогеоценоз»:

А) В. І. Вернадським;

В) М. І. Вавіловим;

Б) В. М. Сукачовим;

Г) Г. Менделем.

 

46. Позначте ознаку, спільну для природних і штучних угруповань:

A) однакова біологічна продуктивність;

Б) однаковий видовий склад рослин;

B) однаковий видовий склад тварин;

Г) кругообіг речовин.

 

47. Позначте значне ускладнення організації, яке приводить до формування типів і класів:

А) ароморфоз;

В) загальна дегенерація;

Б) ідіоадаптація;

Г) біологічний регрес.

 

48. Позначте тип взаємодії шапкових грибів та дерев:

А) конкуренція;

В) паразитизм;

Б) мутуалізм;

Г) хижацтво.

 

49. Позначте паразита, яким може заразитися людина, споживаючи сиру або недоварену рибу:

A) біла планарія;

Б) гострик дитячий;

B) печінковий сисун;

Г) котячий сисун.

 

50. Позначте систематичне положення королівського пінгвіна:

A) тип Хордові — клас Птахи — ряд Пінгвіни — рід Пінгвін — вид Пінгвін королівський;

Б) тип Хордові — клас Ссавці — ряд Пінгвіни — рід Пінгвін — вид Пінгвін королівський;

B) тип Хордові — ряд Пінгвіни — клас Птахи — рід Пінгвін — вид Пінгвін королівський;

Г) клас Птахи — тип Хордові — ряд Пінгвіни — рід Пінгвін — вид Пінгвін королівський.

 

Завдання 51—56 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЛІТЕРОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до блапка.

 

51. Установіть відповідність між групами в екосистемі та організмами:

A) продуценти; 1. віруси;

Б) консументи I-го порядку; 2. бактерії гниття;

B) консументи ІІ-го порядку; 3. рослиноїдні комахи;

Г) редуценти. 4. хижі комахи;

5. рослини.

 

52. Установіть відповідність між форменими елементами крові та їх функціями:

A) еритроцити; 1. фагоцитують бактерії та залишки клітин;

Б) лейкоцити; 2. беруть участь у процесі зсідання крові;

B) тромбоцити. 3. переносять гази;

4. тільки транспортують жири від ворсинок кишечнику.

 

53. Установіть відповідність між твердженнями та цифрами на рисунку:

A) внутрішнє напіврідке середовище клітини;

Б) складається з целюлози;

B) містить ДНК.

 

54. Установіть відповідність між формами симбіозу та їх характеристикою:

A) паразитизм; 1. один вид живиться рештками чи продуктами життєдіяльності іншого виду;

Б) мутуалізм; 2. обидва види корисні;

B) коменсалізм. 3. один вид використовує інший як джерело живлення;

4. види не впливають один на одного.

 

55. Установіть відповідність для зображеного організму між таксономічними категоріями та наведеними назвами:

A) тип; 1. Хордові;

Б) клас; 2. Членистоногі;

B) ряд. 3. Комахи;

4. Павукоподібні;

5. Ракоподібні;

6. Прямокрилі;

7. Зелений коник.

 

56. Установіть відповідність між основними групами тканин в організмі людини та їх характери етикою:

A) епітеліальна; 1. зв’язує органи, утворює внутрішнє середовище, забезпечує опору органів;

Б) сполучна; 2. встановлює зв’язок між різними частинами організму, регулює зв’язок організму з навколишнім середовищем;

B) нервова. 3. забезпечує функції руху і рухливості більшості внутрішніх органів;

4. утворює покриви тіла, залози, вистилає порожнини внутрішніх органів.

 

У завданнях 57—58 розташуйте варіанти дій (подій) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 і т. д. Потім послідовність літер перенесіть до бланка відповідей. У відведені клітинки бланка вписуйте ТІЛЬКИ ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ ЛІТЕРИ.

 

57. Визначте послідовність процесів мітозу:

A) кожна хромосома поділяється на дві дочірні;

Б) утворюється веретено поділу;

B) ядерна оболонка руйнується;

Г) хромосоми рухаються до протилежних полюсів клітини;

Д) хромосоми вишиковуються по екватору клітини.

 

58. Визначте послідовність стадій процесу зсідання крові в людини:

A) ушкодження судин, що призводить до руйнування тромбоцитів, які виділяють тромбопластин;

Б) фермент каталізує за наявності іонів кальцію розщеплення протромбіну;

B) фібрин бере участь в утворенні тромбу;

Г) протромбін перетворюється на тромбін, який перетворює фібриноген на фібрин;

Д) тромбопластин у реакції з іонами кальцію та іншими білками крові перетворюється на спеціальний фермент.

 

У завданнях 59—60 запишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

 

59. У фрагменті ДНК знайдено 1120 аденінових нуклеотидів, що становить 28 % загальної кількості нуклеотидів. Визначте довжину (у нм) цього фрагмента ДНК.

Відповідь:____________________________________

 

60. Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка маса (у т) водоростей і бактерій потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін масою 400 кг.

Відповідь:____________________________________

 

Увага! Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми завдань.

Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці, розташованому внизу бланка._________________

 

У завданнях 1-50 виберіть ОДНУ правильну відповідь та позначте її так:

 

 

У завданнях 51-56 до таблиці вписуйте тільки ЦИФРИ.

 

 

У завданнях 57-58 у відведені клітинки бланка вписуйте тільки ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ літери.

 

 

У завданнях 59-60 відповідь записуйте у рядок.

 

 

Щоб виправити відповідь, запишіть номер завдання і правильну відповідь.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити