Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

 

ВАРІАНТ 2

 

Завдання 1—50 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей.

 

1. Позначте, хто запропонував термін «біологія»:

А) Р. Вірхов;

В) К. Лінней;

Б) Ч. Дарвін;

Г) Ж. Б. Ламарк.

 

2. Позначте пари комплементарних нуклеотидів у молекулі РНК:

А) А-Г; Т-Ц;

В) А-Ц; Т-Г;

Б) А-Т; Г-Ц;

Г) А-У; Г-Ц.

 

3. Позначте білок, що бере участь у зсіданні крові:

А) фібрин;

В) кератин;

Б) гемоглобін;

Г) міозин.

 

4. Позначте, що відбувається у процесі транскрипції:

А) синтез білка;

В) синтез вуглеводів;

Б) синтез РНК;

Г) реплікація ДНК.

 

5. Позначте, який процес змінює первинну структуру білків:

А) денатурація;

В) ренатурація;

Б) деструкція;

Г) спіралізація.

 

6. Позначте конформацію первинної структури білка:

A) ланцюг залишків амінокислот, розташованих у певній послідовності;

Б) спіраль;

B) глобула;

Г) ланцюг залишків амінокислот, розташованих у будь-якій послідовності.

 

7. Позначте, які з наведених клітин накопичуються при запаленні та інфікуванні тканин людини:

А) нервові;

В) лейкоцити;

Б) ерітроцити;

Г) тромбоцити.

 

8. Позначте двомембранні органели клітини:

А) ендоплазматична сітка;

В) вакуолі;

Б) комплекс Гольджі;

Г) мітохондрії.

 

9. Як називається органела, що зображена на рисунку?

A) Пластиди;

Б) комплекс Гольджі;

B) мітохондрії;

Г) клітинний центр.

 

10. ДНК у структурах ядра міститься у:

А) хроматині;

В) ядерній мембрані;

Б) каріоплазмі;

Г) ядерному соку.

 

11. Позначте групу хімічних елементів, сумарний вміст яких у клітині становить 98 %:

А) галогени;

В) мікроелементи;

Б) макроелементи;

Г) органогенні.

 

12. Сутність процесу гліколіза полягає в:

A) розщеплення білків;

Б) розщеплення глюкози;

B) розщеплення АТФ;

Г) розщеплення ДНК.

 

13. Позначте речовини, які утворюються під час фотосинтезу:

А) білки;

В) вуглеводи;

Б) жири;

Г) нуклеїнові кислоти.

 

14. Позначте органели, де накопичується крохмаль:

А) ендоплазматична сітка;

В) лейкопласти;

Б) комплекс Гольджі;

Г) вакуолі.

 

15. Бактеріофаги паразитують на клітинах:

А) бактерій;

В) водоростей;

Б) грибів;

Г) тварин.

 

16. Позначте хворобу, яку спричиняють віруси:

А) дизентерія;

В) ангіна;

Б) малярія;

Г) грип;

 

17. Позначте, де розташований генетичний матеріал бактерій:

А) у нуклеоїді;

В) у ядрі;

Б) у плазматичній мембрані;

Г) у рибосомах.

18. Позначте бактерії, які живляться органічними речовинами живих істот:

А) сапротрофи;

В) фототрофи;

Б) паразити;

Г) хемотрофи.

 

19. Позначте органели руху амеби:

А) псевдоподії;

В) війки;

Б) джгутики;

Г) порошиця.

 

20. Позначте, які з наведених груп рослин відносять до нижчих рослин:

А) водорості;

В) папороті;

Б) мохи;

Г) гриби.

 

21. Позначте, до яких грибів відносять мукор:

А) шапкові гриби;

В) цвільові гриби;

Б) іржасті;

Г) борошно-росяні.

 

22. Позначте, з яких організмів складається тіло лишайника:

А) водорості та моха;

В) моха та гриба;

Б) водорості та гриба;

Г) водорості та папороті.

 

23. Позначте, завдяки якій рослині утворюється торф:

А) зозулиному льону;

В) сфагнуму;

Б) орляку;

Г) спірогірі.

 

24. Позначте молюска, який має кров блакитного кольору:

А) перливиця;

В) устриця;

Б) беззубка;

Г) восьминіг.

 

25. Позначте, з чого розвивається зародок у покритонасінних рослин:

А) із стінок зав’язі;

В) із яйцеклітини;

Б) із зиготи;

Г) із сім’язачатка.

 

26. Позначте органи дихання комах:

А) трахеї;

В) зябра;

Б) легені;

Г) трахеї та легені.

 

27. Позначте тканину, відсутню у тварин:

А) сполучна;

В) провідна;

Б) нервова;

Г) епітеліальна.

 

28. Позначте, яке жилкування листків мають дводольні рослини:

А) паралельне;

В) дугове;

Б) сітчасте;

Г) без жилкування.

 

29. Позначте рослину, яка має корінь:

А) зозулин льон;

В) спірогіра;

Б) сфагнум;

Г) буряк.

 

30. Позначте, з чого утворюється плід:

A) із заплідненої яйцеклітини;

Б) із зав’язі маточки;

B) із видозмінених пелюсток;

Г) із тичинок.

 

31. Позначте комах, розвиток яких проходить з неповним метаморфозом:

А) кобилки;

В) бджоли;

Б) метелики;

Г) мухи.

 

32. Позначте двошарові багатоклітинні організми:

А) комахи;

В) стьожкові черви;

Б) сцифомедузи;

Г) нематоди.

 

33. Позначте птахів, грудина яких позбавлена кілю:

А) страуси;

В) гуси;

Б) пінгвіни;

Г) дрохви.

 

34. Позначте тварину класу Ссавці, пристосовану до польоту:

А) вомбат;

В) кажан;

Б)опосум;

Г) єхидна.

 

35. Позначте, під контролем якої системи скорочуються гладенькі м’язи:

А) кровоносної;

В) автономної нервової;

Б) соматичної нервової;

Г) м’язової.

 

36. Позначте, яка група крові є універсальним донором:

А) І група;

В) III група;

Б) II група;

Г) IV група;

 

37. Позначте залозу внутрішньої секреції, яка виробляє інсулін:

А) гіпофіз;

В) підшлункова;

Б) наднирник;

Г) вилочкова.

 

38. Позначте, де починається мале коло кровообігу:

А) у правому шлуночку;

В) у правому передсерді;

Б) у лівому шлуночку;

Г) у лівому передсерді.

 

39. Позначте, скільки пар хромосом складають каріотип дрозофіли:

А) 6;

В) 8;

Б) 4;

Г) 2.

 

40. Позначте, який метод генетики НЕ можна застосовувати для вивчення генетики людини:

А) генеалогічний;

В) біохімічний;

Б) близнюковий;

Г) гібридологічний.

 

41. Блакитноокий лівша одружився з кароокою лівшею, яка походить з родини, де протягом багатьох поколінь у всіх були карі очі. Позначте, яких вони матимуть дітей:

A) усі діти будуть кароокі правши;

Б) усі діти будуть кароокі лівши;

B) усі діти будуть блакитноокі правши;

Г) усі діти будуть блакитноокі лівши.

 

42. Позначте судини, у яких найвищий кров’яний тиск:

А) аорта;

В) капіляри;

Б) артерії;

Г) вени.

 

43. Позначте, хто є засновником систематики:

А) Ж. Б. Ламарк;

В) Г. Мендель;

Б) К. Лінней;

Г) Ч. Дарвін.

 

44. Позначте роль хижаків у природі:

A) переносять збудників хвороб;

Б) сприяють збільшенню інших видів;

B) регулюють чисельність інших тварин;

Г) сприяють збільшенню народжуваності.

 

45. Позначте стан, для якого характерне різке зниження обміну речовин:

А) анабіоз;

В) сон;

Б) сплячка;

Г) симбіоз.

 

46. Позначте показник, НЕ характерний для біогеоценозу:

А) видове різноманіття;

В) біомаса;

Б) стабільність популяції;

Г) продуктивність.

 

47. Позначте організми, які входять до складу планктону:

А) хламідомонади;

В) форамініфери;

Б) ламінарія;

Г) актинії.

 

48. Позначте автотрофні організми:

A) продуценти;

Б) консументи 1-го порядку;

B) консументи ІІ-го порядку;

Г) редуценти.

 

49. Позначте прокаріотичні організми:

А) ріони;

В) водорості;

Б) бактерії;

Г) папороті.

 

50. Позначте пару аналогічних утворів:

A) крило птаха — грудний плавець кита;

Б) жало бджоли — яйцеклад їздців;

B) перо птахів — волосся ссавців;

Г) зябра риби — зябра рака.

 

Завдання 51—57 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЛІТЕРОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

 

51. Установіть відповідність між описом методів генетики та їх назвою:

A) полягає в мікроскопічному дослідженні структури хромосом; 1. близнюковий;

Б) полягає у вивченні родоводу людей за декілька поколінь; 2. біохімічний;

B) визначає порушення нормального ходу обміну речовин; 3. цитогенетичний;

Г) полягає у вивченні розвитку ознак у однояйцевих близнят. 4. гібридологічний;

5. генеалогічний.

 

52. Установіть відповідність між формами клітин бактерій та їх назвами:

A) прямі паличковидні;

Б) спіралеподібні;

B) сферичні.

1. коки;

2. стрептококи;

3. бацили;

4. спірили.

 

53. Установіть відповідність між типами епітелію та їх місцеперебуванням в організмі людини:

A) багатошаровий;

Б) миготливий;

B) залозистий.

1. дихальні шляхи;

2. слинні залози;

3. шкіра;

4. внутрішній шар судин.

 

54. Установіть відповідність для зображеного організму між таксономічними категоріями та на веденими назвами:

A) тип;

Б) клас;

B) ряд.

1. Хордові;

2. Членистоногі;

3. Плазуни;

4. Земноводні;

5. Хвостаті;

6. Безхвості;

7. Жаба ставкова

 

55. Установіть відповідність між типами ротових органів та рядами комах:

A) гризучий; 1. твердокрилі;

Б) сисний; 2. лускокрилі;

B) гризучо-лижучий. 3. двокрилі;

4. перетинчастокрилі.

 

56. Установіть відповідність між зародковими листками та органами, які з них формуються:

A) ектодерма;

Б) мезодерма;

B) ендодерма.

1. хорда, м’язи, нирки;

2. кишечник, легені, підшлункова залоза;

3. головний і спинний мозок, шкіряний покрив;

4. гормони.

 

У завданнях 57—58 розташуйте варіанти дій (подій) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 і т. д. Потім послідовність літер перенесіть до бланка відповідей. У відведені клітинки бланка вписуйте ТІЛЬКИ ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ ЛІТЕРИ.

 

57. Установіть послідовність розташування відділів хребта зверху вниз.

A) Куприковий;

Б) шийний;

B) поперековий;

Г) крижовий;

Д) грудний.

 

58. Визначте послідовність фаз у клітинному циклі:

A) профаза;

Б) інтерфаза;

B) метафаза;

Г) телофаза;

Д) анафаза.

 

У завданнях 59—60 запишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

 

59. Визначте відносну молекулярну масу гена (дволанцюгової ДНК), якщо в одному його ланцюзі закодовано білок з відносною молекулярною масою 3000. Відносна молекулярна маса амінокислоти — 100, нуклеотиду — 345.

Відповідь:___________________________________

 

60. Яка площа водойми (га) може прогодувати білого пелікана (10 кг, 60 % становить вода) в ланцюгу живлення: планктон —> риба —> пелікан? Біопродуктивність 1 м2 водойми — 600 г органічної речовини.

Відповідь:______________________________

 

Увага! Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми завдань.

Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці, розташованому внизу бланка.

 

У завданнях 1-50 виберіть ОДНУ правильну відповідь та позначте її так: [х]

 

У завданнях 51-56 до таблиці вписуйте тільки ЦИФРИ.

 

У завданнях 57-58 V відведені клітинки бланка вписуйте тільки ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ літери.

 

У завданнях 59-60 відповідь записуйте у рядок.

 

Щоб виправити відповідь, запишіть номер завдання і правильну відповідь.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити