Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

 

ВАРІАНТ З

 

Завдання 1—50 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей.

 

1. Позначте науку, об’єктом якої є молекулярний рівень організації живого:

А) біохімія;

В) гістологія;

Б) цитологія;

Г) ембріологія.

 

2. Позначте послідовність азотистих основ іРНК, яка утвориться з молекули ДНК у процесі транскрипції такої будови — АІДЦ ATT ТТТ ЦЦГ ГЦГ:

А) ТГГ ТАА ААГ ГГТ ЦГТ;

В) УГГ УАА ААА ГГЦ ЦГЦ;

Б) ТГГ ТАА ААА ГГЦ ЦГЦ;

Г) УГГ УАА ААА ГГГ ГЦГ.

 

3. Позначте функції тРНК:

A) входить до складу рибосоми;

Б) активує амінокислоти і переносить до місця синтезу білка;

B) бере участь у транскрипції;

Г) містить інформацію про будову білка.

 

4. Позначте кількість амінокислот, що утворяться внаслідок трансляції на основі фрагмента іРНК — УУУ АГГ ЦАЦ ЦУЦ ГУА:

А) 3;

В) 5;

Б) 4;

Г) 7.

 

5. Позначте білок, що переносить кисень у крові:

А) фібрин;

В) кератин;

Б) гемоглобін;

Г) тромбін.

 

6. Позначте хімічні зв’язки, що беруть участь у стабілізації вторинної структури білка:

А) водневі;

В) іонні;

Б) дисульфідні;

Г) пептидні.

 

7. Позначте, хто ввів термін «клітина»:

А) А. Левенгук;

В) М. Шлейден;

Б) Т. Шван;

Г) Р. Гук.

 

8. Позначте двомембранні органели клітини тварин:

А) мітохондрії;

В) рибосоми;

Б) ендоплазматична сітка;

Г) вакуолі.

 

9. Позначте клітини хребетних, які мають найбільші розміри:

А) м’язові;

В) лейкоцити;

Б) нервові;

Г) остеоцити.

 

10. Позначте, яким шляхом транспортуються макромолекули із клітини:

А) пасивного транспорту;

В) ендоцитозу;

Б) полегшеної дифузії;

Г) екзоцитозу.

 

11. Позначте функцію клітинного центру:

A) утворення мікротрубочок;

Б) синтез АТФ;

B) синтез ДНК;

Г) розщеплення білків.

 

12. Позначте процес надходження молекул органічних речовин у клітину:

А) екзоцитоз;

В) плазмоліз;

Б) фагоцитоз; ,

Г) деплазмоліз.

 

13. Позначте вирости внутрішньої мембрани мітохондрій:

А) ламели;

В) грани;

Б) кристи;

Г) тилакоїди.

 

14. Позначте органели, де синтезується АТФ:

А) рибосоми;

В) мітохондрії;

Б) лізосоми;

Г) комплекс Гольджі.

 

15. Позначте органічні речовини, які НЕ входять до складу вірусу:

А) АТФ;

В) РНК;

Б) ДНК;

Г) білки.

 

16. Позначте, яка хвороба викликається бактеріями:

А) дифтерія;

В) гепатит;

Б) СПІД;

Г) грип.

 

17. Позначте бактерії-паразити:

А) сінна паличка;

В) ґрунтові бактерії;

Б) бактерії гниття;

Г) стафілококи.

 

18. Позначте репродуктивний орган квіткової рослини:

А) корінь;

В) плід;

Б) стебло;

Г) листок.

 

19. Позначте, де знаходиться клітинний сік рослин:

А) у вакуолях;

В) у цитоплазмі;

Б) у хлоропластах;

Г) у лейкопластах.

 

20. Позначте органи прикріплення в мохів:

А) кореневище;

В) корінь;

Б) ризоїди;

Г) кореневище і ризоїди.

 

21. Позначте гриби, які розмножуються брунькуванням:

А) пеніцил;

В) печериці;

Б) мукор;

Г) дріжджі.

 

22. Позначте отруйний шапковий гриб:

А) білий гриб;

В) несправжній опеньок;

Б) сироїжка;

Г) грузд.

 

23. Позначте буру водорість:

А) ламінарія;

В) улотрикс;

Б) спірогіра;

Г) хлорела.

 

24. Позначте комах, у яких немає крил:

А) оводи;

В) блохи;

Б) їздці;

Г) комари.

 

25. Позначте кровоносну систему земноводних:

A) двокамерне серце, одне коло кровообігу;

Б) трикамерне серце, у шлуночку неповна перетинка, два кола кровообігу;

B) трикамерне серце, у шлуночку кров змішана, два кола кровообігу;

Г) чотирикамерне серце, два кола кровообігу.

 

26. Позначте, хто з тварин є гермафродитом:

A) медузи;

Б) дощовий черв’як;

B) дафнії;

Г) мурашки.

 

27. Позначте, чим характеризується всисна система коренів:

A) проходить ріст клітин;

Б) проходить поділ клітин;

B) наявність бічних коренів, провідних судин;

Г) наявність кореневих волосків з ядром.

 

28. Позначте видозмінені пагони:

А) кореневище;

В) плоди;

Б) коренеплоди;

Г) кореневі бульби.

 

29. Позначте відділ рослин, у якого гаметофіт домінує над спорофітом:

А) голонасінні;

В) мохоподібні;

Б) папоротеподібні;

Г) водорості.

 

30. Позначте рослину, яка відноситься до класу однодольних:

А) пшениця;

В) квасоля;

Б) суріпиця;

Г) морква.

 

31. Позначте, у яких тварин є орган бічної лінії:

А) у риб;

В) у плазунів;

Б) у комах;

Г) у першозвірів.

 

32. Позначте рибу, яка має легеневе дихання:

А)латимерія;

В)акула;

Б) скат;

Г) протоптер.

 

33. Позначте холоднокровну тварину, яка має чотирикамерне серце:

А) черепаха;

В) крокодил;

Б) полоз;

Г) саламандра.

 

34. Позначте клас хребетних тварин, у яких диференційовані зуби:

А) земноводні;

В) птахи;

Б) плазуни;

Г) ссавці.

 

35. Позначте трубчасті кістки:

А) ребра, грудина;

В) лопатки, тім’яні;

Б) плечова, стегнова;

Г) скронева, тім’яна.

 

36. Позначте сполучнотканинну навколосерцеву сумку:

А) епікард;

В)ендокард;

Б) перикард;

Г) міокард.

 

37. Позначте, чим характеризується пасивний штучний імунітет:

A) наявністю готових антитіл до деяких хвороб;

Б) утворенням антитіл після перенесеного захворювання;

B) введенням лікувальної сироватки з готовими антитілами;

Г) щепленням убитих або ослаблених збудників хвороби.

 

38. Позначте, де починають розщеплюватися вуглеводи в організмі людини:

A) у ротовій порожнині;

Б) у шлунку;

B) у дванадцятипалій кишці;

Г) у товстій кишці.

 

39. Позначте, які білки розщеплюються в клітинах людини при дисиміляції:

A) синтезовані в організмі людини;

Б) рослинні;

B) тваринні;

Г) рослинні та тваринні.

 

40. Позначте, при недостатній кількості якого вітаміну виникає цинга:

А) вітаміну А;

В) вітаміну С;

Б) вітаміну В;

Г) вітаміну Д.

 

41. Позначте автора гіпотези чистоти гамет:

А) Т. Морган;

В) Гуго де Фріз;

Б) Г. Мендель;

Г) М. І. Вавілов.

 

42. Позначте зчеплені зі статтю ознаки людини:

А) дальтонізм;

В) група крові;

Б) полидактилія;

Г) колір волосся.

 

43. Гетерозиготна мати має групу крові А (II), батько — О (І). Позначте, які групи крові можливі у їх нащадків:

A) діти будуть мати тільки І групу крові;

Б) діти будуть мати тільки II групу крові;

B) діти будуть мати І або II групу крові;

Г) діти будуть мати III групу крові.

 

44. Позначте реакцію організмів на сезонні зміни довжини світлового дня:

А) мутуалізм;

В) фотоперіодизм;

Б) симбіоз;

Г) паразитизм.

 

45. Позначте, яку пару організмів можна віднести до системи паразит-хазяїн:

A) шапковий гриб і дерево;

Б) бульбочкові бактерії і бобові рослини;

B) водорості та коралові поліпи;

Г) дерева та трутові гриби.

 

46. Позначте тварину, яка впадає в анабіоз:

A) ведмідь;

Б) їжак;

B) жаба;

Г) гідра.

 

47. Позначте сукупність водоростей у товщі води:

A) нектон;

Б) фітопланктон;

B) зоопланктон;

Г) бентос.

 

48. Позначте організми-деструктори:

A) бактерії гниття;

Б) коники;

B) жаби;

Г) трав’янисті рослини.

 

49. Позначте, яку функцію НЕ виконує жива речовина:

A) газову;

Б) біохімічну;

B) біофізичну;

Г) концентраційну.

 

50. Позначте рудиментарну прояву людини:

A) надмірна волохатість тіла;

Б) багатососковість;

B) черевоподібний відросток сліпої кишки;

Г) наявність хвоста.

 

У завданнях 51—56 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЛІТЕРОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

 

51. Установіть відповідність між описом критеріїв виду та їх назвою:

A) подібність процесів життєдіяльності; 1. біохімічний;

Б) особливості поширення виду; 2. морфологічний;

B) подібність будови особин одного виду; 3. екологічний;

Г) подібність біохімічного складу; 4. фізіологічний;

Д) подібність каріотипу. 5. географічний;

6. генетичний.

 

52. Установіть відповідність між описом функцій крові та їх назвою:

A) захищає Організм від збудників захворювань;

Б) збільшує витрати тепла при перегріванні і зменшує при переохолодженні;

B) підтримує відносно стале внутрішнє середовище організму;

Г) приносить поживні речовини й кисень і відносить продукти життєдіяльності.

1. терморегуляторна;

2. гомеостатична;

3. захисна;

4. гуморальна;

5. транспортна.

 

53. Установіть відповідність між закономірностями генетики та їх авторами:

A) закон гомологічних рядів спадкової мінливості; 1. Томас Хант Морган;

Б) закон зчепленого успадкування; 2. Гуго де Фріз;

B) закон незалежного успадкування. 3. М. І. Вавілов;

4. Г. Мендель.

 

54. Установіть відповідність між агентами перехресного запилення та його назвою:

A) перенесення пилку тваринами; 1. гідрофілія;

Б) перенесення пилку вітром; 2. ентомофілія;

B) запилення за допомогою води. 3. анемофілія;

4. зоофілія.

 

55. Для зображеної тварини установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведе ними назвами:

A) тип; 1. Хордові;

Б) клас; 2. Членистоногі;

B) ряд. 3. Земноводні;

4. Кісткові риби;

5. Хрящові риби;

6. Скати;

7. Акули;

8. Морський кіт.

 

56. Установіть відповідність між тваринами-збудниками захворювання та шляхами їх зараження:

1. через укус кліща;

2. при споживанні недостатньо провареної яловичини;

3. при споживанні сирої або недостатньо прожареної риби;

4. при вживанні забрудненої води чи їжі.

A) аскарида;

Б) котячий сисун;

B) бичачий ціп’як.

 

У завданнях 57—58 розташуйте варіанти дій (подій) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 і т. д. Потім послідовність літер перенесіть до бланка відповідей. У відведені клітинки бланка вписуйте ТІЛЬКИ ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ ЛІТЕРИ.

 

57. Визначте послідовність подій в процесі еволюції рослин:

A) виникнення багатоклітинних рослин;

Б) поява процесу фотосинтезу;

B) диференціація тканин, органів рослин;

Г) панування насінних папоротей;

Д) утворення квітки та плодів у квіткових рослин.

 

58. Визначте послідовність складових частин травного тракту людини:

A) стравохід;

Б) кишечник;

B) ротова порожнина;

Г) шлунок;

Д) глотка.

 

У завданнях 59—60 запишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

 

59. Встановлено, що ІРНК має 30 % аденіну, 18 % гуаніну та 20 % урацилу. Визначте частку (у %) тиміну у відповідному фрагменті дволанцюгової ДНК.

Відповідь:_________________________________

 

60. Плоди томатів бувають круглими і грушоподібними. Ген круглої форми домінує. У парниках господарства висаджена розсада томатів, вирощена із гібридного насіння. 31 750 кущів цієї розсади дали плоди грушоподібної форми, а 95 250 кущів — круглі плоди. Скільки серед них гетерозиготних кущів?

Відповідь:_________________________________

 

Увага! Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми завдань.

Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці, розташованому внизу бланка.

 

У завданнях 1-50 виберіть ОДНУ правильну відповідь та позначте її так: [x]

 

У завданнях 51-56 до таблиці вписуйте тільки ЦИФРИ.

 

У завданнях 57-58 у відведені клітинки бланка вписуйте тільки ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ літери.

 

У завданнях 59-60 відповідь записуйте у рядок.

 

Щоб виправити відповідь, запишіть номер завдання і правильну відповідь.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити