Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Акимушкин И. И. Мир животных: беспозвоночные. Ископаемые животные. — М.: Мысль, 1992.

2. Анатомия: Учебно-методическое пособие по биологии / Составители: Ксенофонтова В. В., Машанова О. Г., Евстафьев В. В. — М.: Московский лицей, 1997.

3. Варна І. В. Загальна біологія. Збірник задач. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

4. Біологія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів / Кучеренко М. С., Валан П. Г., Вервес Ю. Г. та інші — К.: Либідь, 1997.

5. Біологія: Тварини: Підручник для 7-8 класів середньої школи /Биховський Б. Є., Козлова Є. В., Мончадський О. С. — К.: Радянська школа, 1991.

6. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М.: Советская Энциклопедия, 1989.

7. Бугай О. В., Микитюк О. М. Біологія у визначеннях, таблицях та схемах. — Харків: Ранок, 1998.

8. Вервес Ю. Г. та інші. Біологія: Підручник для 7 кл. загальноосвітних навчальних закладів. — К.: Генеза, 2002.

9. Відкриті та нестандартні уроки біології, у 7 класі: Метод, посіб. / Ю. М. Абдудіна, М. В. Базь, 3. В. Вербицька та інші. — X.: Основа, 2004.

10. Викладання біологи у профільних класах / Упорядник К. М. Задорожний. — Харьков: Основа, 2007.

11. Волкова Т. І. Збірник тренувальних вправ з біології. — Харків: Весна, 2008.

12. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х томах: Пер. с англ. / под ред. Р. Сопера. — М.: Мир, 1990.

13. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи (Авт. -упоряд.: Матяш Н. Ю., Костильов О. В., Вихренко А. С., Вихренко Т. О.) — К.: Генеза, 2004.

14. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи (Авт. — упоряд.: Данилова О. В., Данилов С. А.) — К.: Генеза, 2004.

15. Зоология: Учебно-методическое пособие по биологии / Составители: Ксенофонтова В. В., Машанова О. Г., Евстафьев В. В. — М.: Московский лицей, 1996.

16. Зуй В. Д. Тестові завдання. Біологія.— К.: Вирій, 1999.

17. Данилова О. В., Данилов С. А., Шабанов Д. А. Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів — К.: Генеза, 2006.

18. Данилова О. В., Данилов С. А. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи. — К.: Генеза, 2004

19. Данилова О. В., Данилов С. А., Сресько О. В. Кіомплект посібників для підготовки до зовнішнього оцінювання з біології. К.: Генеза, 2007

20. Дзюбак С. Н., Зубкова О. Т. Биология: пособие для школьников и студентов. — Харьков: Парус, 2005.

21. Екологічна освіта в школі: нестандартні уроки, виховні заклади. / Автор-упорядник Т. Ф. Рябчук. — Харьков: Основа, 2008.

22. Каменский А. А., Соколова Н. А., Титов С. А. Биология. Ответы на вопросы. Теория и примеры решения задач. — М., 1998.

23. Коцюбинська Н. П. Тестові завдання з біології (6-11 кл.) — К.: Генеза, 2003.

24. Кустовська А. В. Збірник тренувальних завдань з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008.

25. Кучеренко М. С., Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Войціцький В. М. Загальна біологія: підручник для 10-кл. загальноосвітніх навчальних закладів — К.: Генеза 2003, 2004.

26. Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Войціцький В. М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів — К.: Генеза, 2006.

27. Матяш Н. Ю., Костильов О. В., Вихренко А. С., Вихренко Т. О. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи. — К.: Генеза, 2004.

28. Мережко О. І., Величко І. М. Таємниці зеленої фабрики. — К.: Наукова думка, 1990.

29. Міхеєва Г. М., Лишенко І. Д., Воловник С. В., Юрик Л. О. Біологія: запитання, задачі, вправи, тести. — К.: Генеза, 2007.

30. Мотузний В. О. Біологія (10-11 кл.) — К.: НАУ, 2004.

31. Мотузний В. О. Біологія (6-11 кл.) — К.: Вища школа, 2006.П. Г., Войцехівський М. Ф. — К.: Генеза, 2000.

32. Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания / Сост. М. В. Высоцкая. — Волгоград: Учитель, 2008.

33. Овчінніков С. О. Збірник задач і вправ з біології (10-11 кл.) — К.: Генеза, 2001

34. Омельковець Я. А., Журавльова О. А. Тести. Біологія. (6-11 кл). — К.: Академія, 2007.

35. Подгорный В. И. Биология: Репетитор. — Харьков: Факт, 2008.

36. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника: в 2-х томах: Пер. с англ. — М.: Мир, 1990.

37. Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека: Учебник для студентов биол. спец. вузов. — М.: Высшая школа, 1989.

38. Смик Г. К., Нечитайло В. А. Зелений дивосвіт. — К.: Урожай, 1973.

39. Соболь В. И. Биология: Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений. — К.: Грамота, 2007.

40. Хрестоматія із зоології / Упор. А. М. Охрименко, К. В. Шухова. — К.: Радянська школа, 1988.

41. Цепух Н. Ф., Гармаш И. И. Бионика в школе: Пособие для учителя. — К.: Радянська школа, 1990.

42. Шабанов Д. А., Шабанова Г. В., Шапаренко С. О. Біологія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — Харків: Торсінг, 2003.

43. Шабатура М. Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В. О. Біологія людини: Підручник для учнів 8-9 класів середньої загальноосвітньої школи. — К.: Генеза, 1997.

44. Шаламов Р. В. Биология. Справочник школьника: 6-11 классы. — Харьков: Библекс, 2006.

45. Шаламов Р. В., Подгорный В. И., Дмитриев Ю. В. Биология: Справочник — Харьков: Факт, 2008.

46. Шуст І., Грубінко В., Страшнюк Н.: Цитологія. Посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Тернопіль: ТДПУ, 2001.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити