Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ВІДТВОРЕННЯ КЛІТИНИ

 

Мейоз

 

Мейоз (від грец. mеіоsіs — зменшення) — спосіб поділу еукаріотичних клітин, унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі й утворюються гамети (статеві клітини). Процес мейозу складається з двох послідовних клітинних поділів — мейозу І та мейозу II. Подвоєння ДНК відбувається тільки в інтерфазі перед мейозом І.

Мейоз І складається з профази І, метафази І, анафази І та телофази І. У профазі І відбуваються спіралізація хромосом, кросинговер гомологічних хромосом, під час якого ці хромосоми тісно з’єднуються одна з іншою у поздовжньому напрямку й скручуються, відбувається обмін ділянками, тобто спадковою інформацією. Після кон’югації гомологічні хромосоми відокремлюються одна від одної. Зникають оболонка ядра, ядерце, починає утворюватись веретено поділу.

Метафаза І починається, коли утворилося веретено поділу. Характерною ознакою метафази І є наявність в екваторіальній площині клітини гомологічних хромосом, які лежать парами. До хромосом прикріплюються нитки веретена поділу.

Під час анафази І гомологічні хромосоми, кожна з яких складається з двох хроматид, від’єднуються одна від одної, відходять до протилежних полюсів клітини. Гомологічні хромосоми кожної пари випадково перерозподіляються між майбутніми клітинами. У кожного полюса клітини виявляється вдвічі менше хромосом, ніж було в клітині на початку поділу.

У телофазі І утворюються дві дочірні клітини з гаплоїдним (одинарним) набором хромосом.

Інтерфаза між двома поділами мейозу коротка, оскільки синтезу ДНК не відбувається. Другий поділ мейозу відбувається подібно до мітозу і складається з профази II, метафази II, анафази II та телофази II. Відмінність від мітозу полягає в тому, що в профазі II кількість хромосом у клітині вдвічі менша, ніж у профазі мітозу. Таким чином, у телофазі II утворюються чотири клітини з гаплоїдним набором хромосом (гамети). Лише після другого поділу мейозу настає справжня інтерфаза.

Біологічне значення мейозу полягає в запобіганні збільшенню кількості хромосом удвічі при злитті ядер яйцеклітини та сперматозоїда. Завдяки мейозу дозрілі гамети отримують гаплоїдний набір хромосом; при заплідненні відновлюється диплоїдний набір хромосом, притаманний даному виду. Таким чином підтримується стала кількість хромосом в усіх поколіннях будь-якого виду рослин і тварин.

 

Мітоз і мейоз

 

Характеристика інтерфази та фаз поділу

Мітоз

Мейоз

перший поділ

другий поділ

Інтерфаза:

синтез білків, ДНК, РНК; реплікація ДНК ядра; формування хромосом, що складаються з двох ідентичних хроматид

Відбувається

Відбувається

Відсутня

Профаза:

руйнування ядерної оболонки, спіралізація хромосом.

Хромосомний набір у клітині

Тривалість

 

 

Диплоїдний

Нетривала

 

 

Диплоїдний.

Дуже тривала.

Відбувається попарне зближення гомологічних хромосом (кон’югація) та кросинговер

 

 

Гаплоїдний

Нетривала

Метафаза:

розміщуються по екватору клітини

До центромер приєднуються нитки веретена поділу

хромосоми

кон’юговані гомологічні хромосоми

хромосоми

Анафаза:

розходження до полюсів клітини...

диплоїдних наборів хроматид (дочірні хромосоми)

гаплоїдних наборів гомологічних хромосом

гаплоїдних наборів хроматид

Телофаза:

деспіралізація хромосом, утворення ядерець, ядерної оболонки, поділ цитоплазми.

Кількість утворених клітин

Хромосомний набір

 

 

 

2

Диплоїдний (2n)

 

 

 

2

Гаплоїдний (n)

 

 

 

4

Гаплоїдний (n)

 

Відтворення клітини

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити