Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

БУДОВА КЛІТИНИ

 

Тестові завдання

 

Виберіть одну правильну відповідь.

 

1. Розчин, у якому розташовані органели:

A) матрикс;

Б) ендоплазма;

B) гіалоплазма;

Г) каріоплазма.

 

2. До складу біологічних мембран входять:

A) ліпіди та білки;

Б) ліпіди та вуглеводи;

B) білки та вуглеводи;

Г) ліпіди, білки, вуглеводи.

 

3. Макромолекули транспортуються із клітини шляхом:

A) екзоцитозу;

Б) ендоцитозу;

B) полегшеної дифузії;

Г) пасивного транспорту.

 

4. Клітинна стінка рослин може містити:

A) хітин;

Б) лігнін;

B) пектин;

Г) целюлозу.

 

5. Синтез АТФ забезпечують органели:

A) лізосоми;

Б) рибосоми;

B) мітохондрії;

Г) комплекс Гольджі.

 

6. Двомембранна органела — це:

A) лізосома;

Б) рибосома;

B) хлоропласт;

Г) комплекс Гольджі.

 

7. Органела, ферменти якої розщеплюють біополімери:

A) лізосоми;

B) мітохондрії;

В) комплекс Гольджі;

Г) ендоплазматична сітка.

 

8. Структура ядра, що містить ДНК:

A) хроматин;

Б) каріоплазма;

B) ядерний скелет;

Г) ядерна мембрана.

 

9. Пластиди жовтого або жовтогарячого кольору:

A) хлоропласти;

Б) лейкопласти;

B) хромопласти;

Г) хроматофори.

 

10. Хлорофіл міститься:

A) у стромі;

Б) у мембрані тилакоїдів;

B) у зовнішній мембрані хлоропласта;

Г) у внутрішній мембрані хлоропласта.

 

11. Структура, утворена внутрішньою мембраною хлоропласта:

A) строма;

Б) кристи;

B) ламели;

Г) рибосоми.

 

12. Органели, де накопичується крохмаль:

A) вакуолі;

Б) лейкопласти;

B) комплекс Гольджі;

Г) ендоплазматична сітка.

 

13. Кросинговер відбувається під час:

A) мейозу І;

Б) мейозу II;

B) мітотичного поділу;

Г) мейозу І та мейозу II.

 

14. Визначте послідовність фаз у клітинному циклі.

A) Профаза;

Б) інтерфаза;

B) метафаза;

Г) телофаза;

Д) анафаза.

 

15. Визначте послідовність процесів мітозу.

A) Кожна хромосома поділяється на дві дочірні;

Б) утворюється веретено поділу;

B) ядерна оболонка руйнується;

Г) хромосоми рухаються до полюсів клітини;

Д) хромосоми вишиковуються на екваторі клітини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити