Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ

 

Тестові завдання

 

Виберіть одну правильну відповідь.

 

1. Процес енергетичного обміну — це:

A) дихання;

Б) фотосинтез;

B) синтез РНК;

Г) біосинтез білка.

 

2. Кисневий етап енергетичного обміну відбувається в:

A) цитоплазмі;

Б) мітохондріях;

B) хлоропластах;

Г) мітохондріях і хлоропластах.

 

3. Під час гліколізу розщеплюється:

A) АТФ;

Б) ДНК;

B) глюкоза;

Г) білки.

 

4. Структурна одиниця, що відповідає за синтез певної молекули білка:

A) ген;

Б) кодон;

B) іРНК;

Г) нуклеотид.

 

5. Під час фотосинтезу утворюються речовини:

A) білки;

Б) жири;

B) вуглеводи;

Г) нуклеїнові кислоти.

 

6. Цикл Кребса є стадією:

A) фотосинтезу;

Б) кисневого етапу енергетичного обміну;

B) безкисневого етапу енергетичного обміну;

Г) підготовчого етапу енергетичного обміну.

 

7. Реакції світлової фази фотосинтезу перебігають у:

A) стромі;

Б) мембранах тилакоїдів;

B) зовнішній мембрані хлоропласта;

Г) внутрішній мембрані хлоропласта.

 

8. У темновій фазі фотосинтезу відбувається процес:

A) синтезу АТФ;

Б) синтезу глюкози;

B) утворення молекулярного кисню;

Г) утворення атомів Гідрогену.

 

9. При фотосинтезі кисень виділяється внаслідок розщеплення сполуки:

A) СО2;

Б) АТФ;

B) Н2О;

Г) NО.

 

10. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка.

A) Відбувається синтез поліпептидних ланцюгів;

Б) утворюється просторова структура молекули білка;

B) фермент розкручує ділянку подвійної спіралі ДНК;

Г) активовані молекули амінокислот з’єднуються з молекулами транспортних РНК;

Д) інформація про структуру білка передається з молекули ДНК на іРНК.

 

Практичні завдання

1. У процесі дисиміляції в тканинах утворилось 220 г вуглекислого газу і 450 г молочної кислоти.

Як відбувалось розщеплення глюкози і яка маса її засвоїлася?

2. За 50 хвилин плавання плавець витратив 1200 кДж енергії. Протягом якого часу він зможе плавати з такою самою інтенсивністю, якщо в його організмі розщепилося 400 г глюкози, половина якої — в процесі гліколізу?

3. У процесі дисиміляції утворилося 24 моль СО2 і 12 моль С3Н6О3. Яка кількість речовини глюкози при цьому розщепилась?

4. У процесі фотосинтезу одна рослина поглинає 280 г СО2 за світловий день. Яка маса глюкози утвориться в листках і яка маса кисню виділиться за 5 днів? Процесом дихання знехтувати.

5. У процесі фотосинтезу рослина поглинула 2 м3 СО2. Визначте, який об’єм О2 виділився при цьому і яка маса глюкози синтезувалась за нормальних умов.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити