Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

 

Хромосомна теорія спадковості

 

Основою сучасної генетики є хромосомна теорія спадковості. Її основні положення сформулювали у 1902 р. Т. Вовері та В. Сеттон на основі праць Г. Менделя, К. Корренса, Е. Чермака та Т. Моргана. В основі хромосомної теорії лежить поведінка хромосом під час мейозу, від якого залежить якість сформованих гамет.

1) Одиницею спадкової інформації є ген, локалізований у хромосомі.

2) Гени у хромосомах розташовуються лінійно, утворюючи групу зчеплення, завдяки цьому відбувається зчеплене успадкування деяких ознак.

3) Зчеплення генів може порушуватися у процесі мейозу в результаті кросинговеру.

4) Алелі розташовані у гомологічних хромосомах в однакових місцях (локусах).

5) Негомологічні хромосоми, а отже, і неалельні гени розходяться довільно, незалежно один від одного й утворюють різні комбінації в гаметах, число яких визначається за формулою 2n, де n — кількість пар гомологічних хромосом.

6) У результаті кросинговеру кількість комбінацій генів у гаметах збільшується.

7) Існують структурні та регуляторні гени.

8) Структурні гени кодують синтез білків.

9) Регуляторні гени контролюють та направляють діяльність структурних генів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити