Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

 

Зчеплене успадкування

 

Американський генетик Томас Хант Морган проводив експерименти з вивчення успадкування різних ознак, гени яких містяться в одній хромосомі, на плодовій мушці дрозофілі. Цей об’єкт був вибраний вдало: дрозофіла має велику плодючість, кожне нове покоління з’являється через 15 днів; легко розводиться в лабораторних умовах; хромосомний набір складає 4 пари — 8 хромосом; має яскраво виражені альтернативні ознаки.

Самців дрозофіли, гомозиготних за домінантними алелями забарвлення тіла (сіре) і форми крил (нормальна), Морган схрестив із самками, гомозиготними за відповідними рецесивними алелями (чорне забарвлення тіла — недорозвинені крила). Усі гібриди першого покоління мали сіре забарвлення тіла і крила нормальної форми, тобто були гетерозиготними за обома генами. Щоб визначити генотип гібридів першого покоління, Морган провів аналізуюче схрещування: схрестив їх з особинами, гомозиготними за відповідними рецесивними алелями. Очікуваних фенотипів (1:1, якщо гени успадковуються разом, або 1:1:1:1, якщо гени містяться у різних хромосомах, успадковуються незалежно) Морган не одержав. Результати були такими: 41,5 % нащадків мали сіре тіло і нормальну форму крил, 41,5 % — чорне тіло і недорозвинені крила, 8,5 % — сіре тіло і недорозвинені крила і 8,5 % — чорне тіло і нормальну форму крил. Морган припустив, що гени, які визначають забарвлення тіла мух і форму їхніх крил, розташовані в одній хромосомі й успадковуються зчеплено. Внаслідок кон’югації в профазі І мейозу гомологічних хромосом відбувається перехрест та обмін ділянками — кросинговер. Сила зчеплення між генами, розташованими в одній хромосомі, обернено пропорційна відстані між ними в хромосомі. Якщо гени розташовані в хромосомі на значній відстані один від одного (відстань у 50 морганід і більше; одна морганіда — одиниця відстані між генами в хромосомі, названа на честь Моргана, відповідає такій відстані між двома генами, при якій кросинговер відбувається в 1 % гамет), ознаки успадковуються незалежно.

Зчеплене успадкування — успадкування ознак, гени яких розташовані в одній хромосомі. В організму є безліч ознак, а, отже, і генів, а кількість хромосом обмежена і невелика. Отже, одна хромосома містить гени багатьох ознак. Гени у хромосомі розташовуються лінійно. Під час процесу поділу хромосоми розходяться у гамети цілими, не дроблячись, тому ознаки, гени яких розташовуються в одній хромосомі, будуть успадковуватися разом, зчеплено.

Закон зчеплення (Т. Морган). Гени, що знаходяться в одній хромосомі, успадковуються разом, зчеплено і утворюють групу зчеплення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити