Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

 

Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

 

Стать особин визначає хромосомний набір. У самця і самки всі пари хромосом, крім однієї, однакові. Хромосоми, за якими відрізняють самця від самки, називають статевими, решту хромосом — аутосомами. У дрозофіли 4 пари хромосом — 3 пари аутосом і 1 пара статевих хромосом, у людини 23 пари — 22 пари аутосом і 1 пара статевих хромосом.

Статеві хромосоми бувають двох типів: X і Y. Стать визначається їхнім сполученням: XX або ХY. Стать, що визначається наявністю одного типу хромосом, називається гомогаметною. Гомогаметні особини утворюють один тип гамет, що несуть тільки Х-хромосоми. Стать, що визначається наявністю двох типів хромосом, називається гетерогаметною. Гетерогаметні особини утворюють два типи гамет, які несуть X- і Y-хромосоми. Y-хромосома являє собою Х-хромосому, яка втратила одне плече, і тому гени, локалізовані в тому плечі Х-хромосоми, яке відповідає втраченому плечу Y-хромосоми, можуть проявлятись у рецесивному стані, оскільки алельних генів у Y-хромосомі немає.

У більшості організмів (людини, ссавців, рептилій, амфібій, мух та ін.) жіноча стать гомогаметна (XX), чоловіча — гетерогаметна (ХY). У птахів, деяких риб, метеликів самці гомогаметні (XX), а самки гетерогаметні (ХY). У деяких випадках стать визначається відсутністю однієї хромосоми (Y) у парі. У прямокрилих, павуків, жуків самки мають набір XX, а самці — ХY набір хромосом.

Розщеплення за ознакою статі у популяціях будь-якого виду однакова і відбувається у співвідношенні 1 : 1.

Успадкування, зчеплене зі статтю, пов’язане з тим, що ряд ознак визначається генами, які лежать у статевих хромосомах. Наприклад, черепахове забарвлення шерсті в котів виникає внаслідок взаємодії домінантного й рецесивного генів, локалізованих в Х-хромосомі, домінантний ген визначає чорне, а рецесивний — руде забарвлення шерсті. Черепахове забарвлення шерсті зустрічається лише в кішок. Коти ж бувають лише чорними або рудими, оскільки в їх геномі може бути присутній лише один з даної пари алельних генів, який локалізується в Х-хромосомі. Зчеплено зі статтю успадковуються такі хвороби людини, як гемофілія та дальтонізм. Наприклад, у людини ген дальтонізму знаходиться в Х-хромосомі і є рецесивним. Носієм його може бути жінка, а прояв ознаки спостерігається у чоловіків.

Цитоплазматична спадковість — спосіб передавання генетичної інформації структурними елементами цитоплазми. Явище цитоплазматичної спадковості відкрив К. Корренс у 1908 р. В клітинах еукаріотів є органели, які містять ДНК, — мітохондрії і хлоропласти. Ця ДНК зумовлює формування ознак організму. При цьому успадковуються тільки гени, які містяться у цитоплазмі яйцеклітини.

 

Закони і закономірності спадковості

 

Тип схрещування

Схема схрещування

Назва закону

Автор закону

Формулювання закону

Моногібридне схрещування за однією парою ознак

Закон одноманітності гібридів першого покоління (перший закон)

Г. Мендель 1865 р.

У разі схрещування двох гомозиготних особин з альтернативними ознаками у першому поколінні всі гібриди однакові за фенотипом і виявляють тільки домінантну ознаку

 

Закон розщеплення ознак (другий закон)

Г. Мендель 1865 р.

У разі схрещування двох гібридів першого покоління у другому поколінні гібридів спостерігається розщеплення ознак за фенотипом у співвідношенні 3:1

Дигібридне схрещування за двома парами ознак

Закон незалежного успадкування ознак (третій закон)

Г. Мендель 1865 р.

У разі схрещування особин, які відрізняються за двома парами ознак, у другому поколінні успадкування за кожною парою відбувається незалежно від іншої пари ознак. Утворюються 4 фенотипові групи у співвідношенні 9:3:3:1

Зчеплене успадкування ознак, гени яких розташовані в одній хромосомі

Без кросинговеру

 

Кросинговер

Закон зчепленого успадкування

 

Т. Морган 1911 р.

 

Гени, що містяться в одній хромосомі, успадковуються разом, зчеплено. Відбувається перехрещення та обмін ділянками — кросинговер

Успадкування, зчеплене зі статтю. Ознаки визначаються генами, які лежать у статевих хромосомах

 

Т. Морган

 

Успадкування ознак, зчеплених з X- і Y-хромосомами, відбувається неоднаково;

— ознаки, зчеплені з Х-хромосомою,

у певних схрещуваннях передаються від матері синам, а від батька — дочкам, тобто «хрест-навхрест»;

ознаки, зчеплені з Y-хромосомою, передаються по лінії гетерогаметної статі

 

Генетична символіка

 

Символ

Назва

Характеристика

P

Батьки

 

F

Гібридне потомство покоління

 

А

Домінантна ознака

Переважаюча

а

Рецесивна ознака

Пригнічена

Аа

Алельні гени

Контролюють розвиток альтернативних ознак

АА

Домінантна гомозигота

Мають однакові алелі даного гена.

Гомозиготна особина у потомстві не Дає розщеплення

аа

Рецесивна гомозигота

Аа

Гетерозигота

Мають по два різних алеля за даним геном.

У потомстві дає розщеплення за даною однакою

АаВb

Дигетерозигота

x

Схрещування

 

XX

Жіноча стать

 

ХY

Чоловіча стать

 

G

Гамети

Статеві клітини

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити