Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

 

МІНЛИВІСТЬ

 

Неспадкова мінливість

 

Неспадкова (модифікаційна) мінливість являє собою зміну фенотипу під впливом зовнішнього середовища, яка відбувається без зміни генотипу в межах норми реакції. Такі зміни фенотипу називають модифікаціями.

Норма реакції — межа мінливості ознаки, зумовлена генотипом. Успадковується не ознака, а норма реакції. Вона буває широкою, тобто змінюється у великому діапазоні, та вузькою. Наприклад, широку норму реакції мають такі ознаки у людини, як маса тіла, у великої рогатої худоби — маса тіла, надій молока. Вузька норма реакції характерна для таких ознак: зріст людини, колір очей; у великої рогатої худоби — жирність молока; в овець — довжина вовни. Чим ширша норма реакції, тим гнучкіша ознака, яка призводить до збільшення ймовірності виживання виду в умовах, що змінюються.

Основні характеристики модифікаційних змін:

1) не успадковуються;

2) виявляються у багатьох особин в популяції, тобто мають груповий характер;

3) відповідають впливу певних чинників і є пристосувальними;

4) збільшують ймовірність виживання особин, підвищують життєздатність.

Модифікації утворюють варіаційний ряд мінливості ознаки в межах норми реакції від найменшого до найбільшого розміру. Причина різних станів (варіацій) пов’язана з впливом різних умов на розвиток ознаки. Щоб знайти межу змінюваності ознаки, визначають частоту зустрічальності кожної варіанти (ознаки) і будують варіаційну криву — графічне відображення характеру мінливості ознаки. Найчастіше трапляються середні значення варіацій. Варіаційний ряд неможливо відобразити за ознаками, що не вимірюються (запах), або за ознаками, які існують у двох варіантах (білий, чорний).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити