Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

 

Методи селекції

 

Гібридизація — отримання гібридів шляхом близькоспорідненого схрещування (інбридинг) або віддаленої гібридизації (аутбридинг). У результаті гібридизації може спостерігатися ефект гетерозису (від грец. hеtеrоiоsis — зміна, перетворення): гібриди І покоління, отримані схрещуванням двох високопродуктивних чистих ліній, мають високу плодючість та життєздатність. У наступних поколіннях ефект згасає, тому що відбувається розщеплення ознак за законами Менделя.

 

Схрещування гібридів

Фенотип гібридів

Р1 Жовтий гладенький горох х Зелений зморшкуватий горох

Генотип

 

Гамети

 

Генотипи гібридів

II покоління

 

Розщеплення за фенотипом: ознаки насіння

9AABB : 3Aabb : 3aaBB : 1aabb

жовті жовті зелені зелені

глад. зм. глад. зм.

 

З метою підвищення врожайності використовують поліплоїдію. Багато культурних рослин (пшениця, овес, картопля, буряк, суниця) є поліплоїдами. Поліплоїди характеризуються більшою урожайністю, стійкістю до кліматичних змін, містять більше поживних речовин.

У рослинництві використовується віддалена гібридизація — одержання міжвидових і міжродових гібридів. Такі гібриди безплідні, оскільки порушено мейоз і утворення статевих клітин. Г. Д. Карпеченко отримав капустяно-редьковий поліплоїдний плідний гібрид. Він не схрещувався ні з редькою, ні з капустою, не давав розщеплення ознак капусти чи редьки, тобто було отримано новий вид.

 

Основні методи селекції

 

Метод

Селекція рослин

Селекція тварин

Добір батьківських пар

За місцем їх походження

За господарсько-цінними ознаками і за екстер’єром

Гібридизація:

а) аутбридинг (віддалена)

Внутрішньовидове, міжвидове, міжродове схрещування, що призводить до гетерозису, для одержання високої продуктивності

Схрещування віддалених порід, які відрізняються контрастними ознаками, для одержання гетерозиготних популяцій і виявлення гетерозису.

Одержується безплідне потомство

б) інбридинг

(близькоспоріднена)

Самозапилення у перехреснозапильних рослин шляхом штучного впливу для одержання гомозиготних організмів (чистих ліній)

Схрещування між близькими родичами для одержання гомозиготних організмів (чистих ліній) з бажаними ознаками

Добір:

а) масовий

б) індивідуальний

Застосовується до перехреснозапильних рослин

Не застосовується

Застосовується до самозапильних рослин, виділяються чисті лінії — потомство однієї самозапильної особини

Застосовується жорсткий добір за господарсько-цінними ознаками, витривалістю, екстер’єром

Метод випробування плідників за потомством

Не застосовується

Використовується метод штучного запліднення від кращих самців-плідників, якість яких перевіряють за численним потомством

Експериментальне одержання поліплоїдів

Застосовується для одержання більш продуктивних урожайних форм

Не застосовується

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити