Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Царство Дроб'янки

Тестові завдання


Виберіть одну правильну відповідь


1. Клітинні організми — це:

A) пріони;

Б) віруси;

B) віроїди;

Г) бактерії.


2. Прокаріотичні організми — це:

A) пріони;

Б) віруси;

B) бактерії;

Г) водорості.


3. Бактерії гниття за способом живлення є:

A) паразитами;

Б) хемотрофами;

B) фототрофами;

Г) сапротрофами.


4. Бактерії, що живляться органічними речовинами живих істот, належать до:

A) паразитів;

Б) хемотрофів;

B) фототрофів;

Г) сапротрофів.


5. Бактерії-паразити — це:

A) стафілококи;

Б) сінна паличка;

B) бактерії гниття;

Г) ґрунтові бактерії.


6. Спіралеподібні бактерії — це:

A) коки;

B) спірили;

В) бацили;

Г) вібріони.


7. Бактерії спричиняють захворювання:

А) кір;

Б) гепатит;

В) дифтерію;

Г) аскаридоз.


8. Генетичний матеріал бактерій міститься в:

A) нуклеоїді;

Б) рибосомах;

B) цитоплазмі;

Г) плазматичній мембрані.


9. При виготовленні сирів використовують бродіння:

A) спиртове;

Б) молочнокисле;

B) маслянокисле;

Г) пропіоновокисле.


10. Установіть відповідність між формою клітин бактерій та їх назвами.

A) прямі паличкоподібні;

Б) спіралеподібні;

B) сферичні.

1. Коки;

2. вібріони;

3. бацили;

4. спірили.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити