Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 

Царство Рослини

 

Тканини рослинного організму

 

Сукупність клітин і міжклітинної речовини, подібних за будовою і функціями, називають тканиною. Залежно від форми, будови, взаєморозміщення та функцій клітин розрізняють такі типи тканин рослинного організму: основні, твірні, покривні, провідні та механічні.

 

Тканини рослинного організму

 

Назва тканини

Будова

Функції

Приклади

Твірна (меристема)

Складається з дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітин із тонкими оболонками та великими ядрами

Поділ клітин і утворення з них інших видів тканин

Конуси наростання стебла та кореня, камбій

Основна

а) асиміляційна

б) запасаюча

Побудована з живих клітин. Наявність добре помітних міжклітинників і хлорофілу

Фотосинтез, газообмін

М’яка тканина в листковій пластинці, зелені клітини кори стебла

Живі клітини, заповнені зернами крохмалю, краплями жиру, вакуолями з клітинним соком

Відкладання запасів поживних речовин

Ендосперм, бульби, цибулини, серцевина стебла

Провідна

а) ксилема

б) флоема

Судини — мертві клітини із потовщеними здерев’янілими стінками

Транспорт води і мінеральних речовин від кореня до листків

Судини

Складається із ситоподібних трубок і клітин-супутниць

Транспорт органічних речовин від надземної частини рослини до кореня

Ситоподібні трубки

Покривна

Живі клітини, не мають хлорофілових зерен

Газообмін

Епідерміс із продихами

Відмерлі клітині

Захист від надмірного випаровування води, ушкодження, проникнення шкідливих мікроорганізмів

Шкірка, корок

Механічна

Щільне розташування і міцне з’єднання клітин, потовщені клітинні оболонки. Відмерлі та живі клітини

Надає міцності та пружності органам рослин

Луб’яні, деревні волокна, кам’янисті клітини

 

Основна тканина побудована із живих клітин. Вона складає основну масу всіх органів рослини. Для неї характерна наявність добре помітних міжклітинників . Залежно від того, де знаходиться основна тканина і які особливості будови її клітин, вона може виконувати різні функції: утворення поживних речовин, їхнє накопичення та ін.

Твірна тканина складається із дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітин із тонкими оболонками та великими ядрами. Ці клітини здатні до поділу. Твірна тканина дає початок усім іншим. Вона знаходиться в точках і зонах росту — на кінчиках кореня, бруньках, у міжвузлях злаків.

Покривна тканина захищає органи рослин від несприятливих дій зовнішнього середовища: надмірного випаровування, проникнення шкідливих мікроорганізмів (шкірка, корок). Покривна тканина забезпечує зв’язок рослини з довкіллям через спеціальні утворення — продихи та сочевички.

Основна функція провідної тканини — це проведення води та розчинених у ній поживних речовин. Провідна тканина складається з провідних елементів — судин і ситоподібних трубок.

Механічні тканини надають міцності та пружності органам рослин. Для цих тканин характерні щільне розташування і міцне з’єднання клітин, потовщені клітинні оболонки (луб’яні, деревні волокна).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити