Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 

Тестові завдання

 

Виберіть одну правильну відповідь

 

1. Нижчі спорові рослини — це:

A) мохи;

Б) гриби;

B) папороті;

Г) водорості.

 

2. Сукупність водоростей у товщі води — це:

А) бентос;

В) зоопланктон;

Б) перифітон;

Г) фітопланктон.

 

3. Водорості відрізняються від інших рослин тим, що:

A) належать до еукаріотів;

Б) мають джгутиковий апарат;

B) живуть тільки у воді;

Г) не мають вегетативних органів.

 

4. Організми, що входять до складу планктону:

A) актинії;

Б) ламінарії;

B) форамініфери;

Г) хламідомонади.

 

5. Одноклітинна водорість — це:

А) хлорела;

В) спірогіра;

Б) саргасум;

Г) евглена.

 

6. Одноклітинна водорість, яка має світлочутливе вічко:

A) хлорела;

Б) цистокок;

B) хлорокок;

Г) хламідомонада.

 

7. Найбільший об’єм у клітині хламідомонади займає:

A) ядро;

B) вічко;

В) вакуолі;

Г) хлоропласт.

 

8. Хламідомонада за несприятливих умов життя:

A) припиняє фотосинтез;

Б) розмножується зооспорами;

B) розмножується простим поділом;

Г) розмножується статевим способом.

 

9. Бура водорість:

A) хлорела;

Б) улотрикс;

B) саргасум;

Г) спірогіра.

 

10. Водорість, якій притаманний спосіб статевого розмноження — кон’югація:

A) улотрикс;

Б) саргасум;

B) спірогіра;

Г) ламінарія.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити