Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 

Царство гриби

 

Лишайники

 

Лишайники — своєрідна група організмів, тіло яких складається з гриба та водорості. Компоненти лишайника розрізняються за типом живлення: водорість здійснює фотосинтез, тобто є автотрофом, а гриб є гетеротрофом. Він споживає органічну речовину водорості за допомогою особливих присосків — гаусторій, що проникають у її клітину. Водночас водорість отримує від гриба необхідну для фотосинтезу воду із розчиненими у ній мінеральними речовинами, яку він поглинає із зовнішнього середовища за допомогою гіфів.

За типом будови тіла лишайники поділяються на накипні, кущисті та листуваті. Накипні лишайники щільно зростаються з субстратом і мають вигляд різноманітно забарвлених скориночок. Кущисті лишайники мають вигляд невеликих розгалужених кущиків, прикріплених до субстрату лише основою (кладонія, ягель, бородач). Листуваті лишайники прикріплюються до субстрату пучками гіфів і мають вигляд розчленованих пластинок (ксанторія).

Лишайники розмножуються в основному шматочками слані, а також особливими групами клітин, які утворюються в їх тілі у великій кількості. Тіло лишайника розривається під тиском в результаті зростання маси і розноситься вітром та дощовими потоками. Лишайники розмножуються статевим та нестатевим способами.

Найважливіше значення лишайників полягає в тому, що вони є піонерними організмами, які оселяються на не придатних для інших рослин субстратах (скелях, корі дерев тощо) та створюють передумови для розвитку інших рослин; є основним кормом оленів на півночі взимку. З деяких видів виготовляють фарбу. Лишайники є покажчиками чистоти повітря. Вони слугують індикаторами віку геологічних порід, містять унікальні лікарські речовини, є сировиною для ряду протипухлинних препаратів.

 

Порівняльна характеристика грибів та лишайників

 

Ознаки

Гриби

Лишайники

Будова тіла

Одно- або багатоклітинні. Вегетативне тіло — міцелій

Слань (багатоклітинний міцелій та одноклітинні водорості)

Способи живлення

Гетеротрофний (паразити і сапрофіти)

Симбіотичний:

гриб — гетеротрофний сапрофіт, водорість — автотрофний фототроф

Способи розмноження

Статеве, нестатеве (спорами), вегетативне (частинами міцелію), брунькуванням (дріжджі)

Вегетативне (частинами слані)

Представники

Мукор, пеніцил, дріжджі, трутовик, білий гриб

Накипні (артонія) Листуваті (ксанторія) Кущисті (кладонія, ягель)

Значення

їжа для людини, корм для тварин, лікарська сировина. Збільшує поглинальну властивість коренів.

Збудники хвороб людини, тварин, рослин

Піонерні організми: створюють середовище існування для інших рослин і тварин.

Ґрунтоутворювачі.

Корм для оленів.

Джерело сировини для хімічної, парфумерної, фармацевтичної промисловості. Індикатори чистоти повітря

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити