Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 2. Тканини багатоклітинних організмів

Тканини рослин


Класифікація рослинних тканин

Характеристика рослинних тканин

Тип тканин

Будова клітин, розташування

Функції


І. Твірні

Дрібні клітини з тонкими стінками і великими ядрами; вакуолей мало або зовсім немає

Основна функція — ріст. Клітини діляться, диференціюються й започатковують тканини всіх інших типів


1. Верхівкові (конуси наростання)

Верхівки стебла й кінчик кореня2. Бічні (камбій)

Під покривними тканинами стебла та кореня3. Вставні

В основах міжвузлів4. Ранові

У будь-якій ділянці, де є ушкодженняII. Покривні

Товстостінні клітини

Захищають тонкостінні клітини, що лежать глибше, від висихання та механічних ушкоджень


1. Епідерма

Вкриває всі частини рослини. Має продихи, кутикулу, восковий наліт, волоски2. Пробка

Замінює епідерму. Багатошарова тканина, оболонки її потовщуються й просочуються суберином; в оболонках відсутні пори, вони є непроникними для води і газів. Є сочевички3. Корка

Мертва покривна тканина, входить до складу кори дереваIII. Провідні
1. Ксилема

Судини (або трахеї) — витягнуті в довжину трубки без горизонтальних перетинок. Утворені мертвими клітинами зі здерев’янілими оболонками

Проводить розчини неорганічних речовин від кореня вгору по висхідному потоку в усі органи рослин


2. Флоема

Ситоподібні трубки — живі без’ядерні витягнуті клітини, поперечні перетинки яких мають великі пори

Проводить розчини органічних речовин від листків по стеблу до підземних органів спадним потоком


IV. Механічні

Клітини мають міцні потовщення й здерев’янілі оболонки, тісно змикаються між собою

Забезпечують міцність органів рослин


1. Коленхіма

Утворена живими клітинами з нерівномірно потовщеними оболонками2. Склеренхіма

Утворена витягнутими клітинами з рівномірно потовщеними, часто здерев’янілими оболонками, вміст яких відмирає на ранніх стадіяхV. Основна

Живі тонкостінні клітини

Складають основу органів


1. Асиміляційна

Клітини містять хлоропласти

Виконують функцію фотосинтезу


2. Запасаюча

Великі тонкостінні клітини

Запасають органічні речовини


3. Повітроносна (аеренхіма)

Утворюють великі повітроносні міжклітинники

У водних рослин забезпечують просторове розміщення рослин

4. Водоносна


Запасає воду в пустельних рослин

VI. Видільні (секреторні)


Клітини утворюють секрет — особливі продукти метаболізму, які використовуються рослиною для регуляції фізіологічних функцій або виділяються назовні (смоляні й ефірно-масляні ходи, нектарники)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити