Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ (продовження)

Тема 7. Закономірності мінливості

Мутаційна мінливість


Мутації — дискретні зміни генетичного матеріалу. X. Гуго де Фріз увів термін «мутація» (зміна) і провів перші дослідження цього процесу.

Властивості мутацій

Мутації виникають раптово, стрибкоподібно Мутації — рідкі події

Мутації успадковуються, тобто стійко передаються з покоління в покоління

Мутації неспрямовані: мутувати може будь-яка ділянка, викликаючи зміни як незначних, так і життєво важливих ознак Одні й ті самі мутації можуть виникати повторно

За своїм проявом мутації можуть бути як корисними, так і шкідливими та нейтральними, як домінантними, так і рецесивними

Значення мутацій

Мутації — джерело спадкової мінливості організмів, яке постачає матеріал для природного та штучного добору Мутації широко використовуються в селекції тварин, рослин та мікроорганізмів

Штучні мутації використовуються при розробці генетичних методів боротьби зі шкідниками і хворобами цінних для людини видів

Мутагени

Мутагени — це фактори (речовини, температура, випромінювання тощо), що викликають мутації. Мутації можна викликати штучно.

Різні види організмів і навіть різні особини одного виду відрізняються індивідуальною чутливістю до мутагенів.

Проте:

1) частота мутацій зростає, якщо дія мутагену сильніша й триваліша;

2) для мутагенів не існує нижньої межі їхньої дії.

Класифікація мутацій

Типи мутацій за рівнем виникнення

Генні (точкові)

Хромосомні

Геномні

Зміни окремих генів:

—      заміни азотистих основ;

—  випадання або додавання нових основ

Зміни структури хромосом: нестачі — втрата кінцевої ділянки хромосоми делеція — втрата ділянки середньої частини хромосоми;

дуплікація — повторення ділянки; інверсія — переворот ділянки хромосоми на 180°; транслокація — обмін ділянками між негомологічними хромосомами

Зміна кількості хромосом організму:

анеуплоїдія — зміна кількості хромосом, не кратна гаплоїдному набору;

поліплоїдія — зміна кількості хромосом, кратна гаплоїдному набору


Типи мутацій за походженням

Спонтанні

Індуковані

Виникають без наявних причин

Виникають під впливом мутагенних факторів (мутагенів)


Типи мутацій за місцем виникнення

Генеративні

Соматичні

Виникають у гаметах і виявляються у наступних поколіннях

Виникають у соматичних клітинах, виявляються в цьому організмі. Можуть передаватися нащадкам при вегетативному розмноженні


Типи мутацій залежно від впливу на життєдіяльність організму

Летальні

Сублетальні

Нейтральні

Корисні

Призводять до загибелі організму

Знижують життєздатність організму

За певних умов не впливають на організм

Підвищують життєздатність організму

Імовірність того, що мутація підвищить життєдіяльність, незначна. Але коли змінюються умови існування, нейтральні мутації можуть стати корисними для організму.

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

У 1920—1921 pp. М. І. Вавилов сформував закон гомологічних рядів

Види та роди, генетично близькі, характеризуються подібними рядами спадкової мінливості

Генетично близькі родичі мають спільне походження шляхом дивергенції від спільного предка. У родинах видів, що мають спільне походження, виникають і подібні мутації

Закон гомологічних рядів дає можливість передбачити характер мінливості в споріднених видів, що полегшує пошук матеріалу для селекції

Микола Іванович Вавілов (1887—1943)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити