Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Тема 2. Природні угруповання організмів. Екосистеми

Види


Вид — сукупність особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем у біогеоценозі (екологічна ніша), що заселяють певну частину біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою в природі, дають плідних нащадків і не гібридизуються з іншими видами.

Вид — основна структурна і таксономічна одиниця в системі живої природи. У природі види існують у формі популяцій.

Критерії виду

Характерні для виду ознаки та властивості називають критеріями виду. Для встановлення видової приналежності недостатньо використати який-небудь один критерій; тільки їх сукупність правильно характеризує вид.


Критерій

Характеристика

Генетичний (це головний критерій)

Характерний для кожного виду набір хромосом, суворо визначене їх число, розміри та форма

Морфологічний

Подібність зовнішньої та внутрішньої будови особин

Фізіологічний

Подібність усіх процесів життєдіяльності в особин, перш за все — подібність розмноження

Географічний

Певний ареал, який займає вид у природі

Екологічний

Сукупність факторів довкілля, у якому існує вид

Існують види-двійники, які мають схожі морфологічний, фізіологічний, географічний критерії, але розрізняються кількістю і будовою хромосом. Генетичний критерій вважають основним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити