Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 1. Основи еволюційного вчення

Макроеволюція


Макроеволюція — це надвидова еволюція, процес утворення з видів нових родів, із родів — нових родин тощо. Вона відбувається в історично тривалі проміжки часу й недоступна безпосередньому вивченню.

Способи макроеволюції

Конвергентна еволюція форми тіла водних хребетних

Напрямки макроеволюції

Біологічний прогрес

Біологічний регрес

Зростання пристосованості організмів до навколишнього середовища (за O. М. Сєверцовим): збільшення чисельності; розширення ареалу;

прогресивна диференціація — збільшення числа систематичних груп, що складають даний таксон

Зниження пристосованості до навколишнього середовища: зниження чисельності; звуження ареалу;

поступове чи швидке зменшення видового різноманіття групи може призвести до вимирання


Шляхи досягнення біологічного прогресу

Ароморфоз (арогенез, морфофізіологічний прогрес)

Ідіоадаптація

(алогенез)

Загальна дегенерація (катагенез)

Підвищення організації; розвиток пристосувань широкого значення; розширення ареалу

Розвиток пристосувань вузького

значення;

розширення ареалу

Різке спрощення будови та способу життя


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити