Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. Клітина

Клітинні мембрани


Хімічний склад клітинних мембран

Рідинно-мозаїчна модель будови клітинних мембран

Молекули ліпідів розміщені у вигляді подвійного шару, їхні полярні гідрофільні «головки» обернені до зовнішнього та внутрішнього боків мембран, а гідрофобні неполярні «хвости» — всередину.

Функції клітинних мембран

Забезпечують зв’язок клітин між собою і навколишнім середовищем Поділяють внутрішнє середовище клітини на відсіки — компартменти

На поверхні мембран розмішуються клітинні структури: рибосоми, ферменти, пігменти тощо.

У біологічних мембранах відбуваються процеси, пов’язані зі сприйняттям і передачею інформації, формуванням і передачею збудження, перетворенням енергії тощо.

Транспорт речовин крізь плазматичну мембрану

Функції плазматичної мембрани

Функція

Характеристика

Бар’єрна

Обмежує цитоплазму, визначає розміри і форму клітини. Міцна та еластична

Ферментативна

У мембрані розміщені деякі ферменти

Сигнальна

Забезпечує подразливість: білки мембрани під дією подразників із навколишнього середовища можуть змінювати свою просторову структуру й таким чином передають сигнал у клітину

Транспортна

Переміщення речовин у клітину або з неї

Забезпечення міжклітинних контактів

Мембрани тваринних клітин здатні утворювати складки або вирости в місцях їхнього сполучення. Це забезпечує виключну міцність. Рослинні клітини з’єднуються між собою за допомогою міжклітинних канальців, заповнених цитоплазмою

Будова надмембранного комплексу

Царство органічного світу

Надмембранний комплекс

Рослини

Клітинна стінка, що складається з целюлози. Це каркас клітини

Тварини

Зовнішній шар — глікокалікс — дуже тонкий і еластичний, складається з полісахаридів і білків

Гриби

Клітинна стінка, що складається з хітину, глікогену, білків

Дроб’янки

Тверда клітинна стінка, що складається з муреїну, фосфоліпідів, білків

Підмембранний комплекс

До підмембранних комплексів клітин належать пелікула та білкові утворення (мікротрубочки та мікрофіламенти), які становлять опору клітин (цитоскелет). Елементи цитоскелета виконують опорну функцію, сприяють закріпленню органел у певному положенні, а також їхньому переміщенню в клітині.

Ядро

Ядро — частина еукаріотичних клітин, що несе спадкову інформацію, закладену в молекулі ДНК.

Функції ядра

1. Зберігає спадкову інформацію і передає її дочірним клітинам під час поділу

2. Регулює біохімічні, фізіологічні та морфологічні процеси в клітині

Будова ядра

Будова та функції частин ядра

Структура

Будова

Функції

Поверхневий

апарат

Складається з двох мембран. Зовнішня ядерна мембрана з’єднується з внутрішньою навколо отворів — ядерних пор, вкритих особливими тільцями

1.      Відмежовує ядро від цитоплазми.

2. Здійснює обмін речовинами між ядром і цитоплазмою

Каріоплазма

За складом та властивостями нагадує цитоплазму

Внутрішнє середовище

Ядерця

Щільні структури, які складаються з рибонуклеопротеїдних фібрил

Беруть участь у формуванні рибосом

Хромосоми

Основу складає дволанцюгова молекула ДНК, яка зв’язана з ядерними білками й утворює нуклеопротеїди. Кожна хромосома складається з двох поздовжніх частин — хроматид. Обидві хроматиди сполучаються між собою в зоні первинної перетяжки, яка поділяє хромосому на ділянки — плечі. Деякі хромосоми мають і вторинні перетяжки

Зберігають спадкову інформацію, яка передається із покоління в покоління


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити