Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 2. Цитоплазма, її компоненти

Склад цитоплазми


Цитоплазма — внутрішній рідкий вміст клітини, в якому розміщуються і функціонують клітинні органоїди.

Будова та функції цитоплазми й органоїдів

Структура

Будова

Функції

Гіалоплазма

Прозорий розчин органічних і неорганічних сполук у воді. Перебуває у станах золю та гелю. Містить 75—78 % води, 10—12 % білків, 4—6 % вуглеводів, 2—3 % ліпідів, 10 % неорганічних речовин

1.      Об’єднує всі клітини структури і забезпечує їхню взаємодію.

2.      Виконує транспорту функцію

Включення

Непостійні структури, які виникають та зникають у процесі життєдіяльності клітини. Можуть бути у твердому або рідкому стані; мають вигляд кристалів (солі), зерен (білки, полісахариди) чи краплин (жири)

Запасні речовини

3. Немембранні

Рибосоми

1       — велика субодиниця,

2       — мала субодиниця

Мають вигляд сферичних або грибоподібних гранул. Складаються з двох неоднакових за розміром частинок

Синтез білкових молекул з амінокислот

Клітинний центр (центросома) (відсутній у клітинах вищих рослин)

Складається з двох центріолей. Кожна центріоль має вигляд порожнистого циліндра, у стінку якого закладені 9 груп подовжніх мі- кротрубочок, по 3 мікротрубочки в кожній групі

1.      Участь у процесі поділу клітин,

формування веретена поділу.

2.      За участю центріолей утво

рюються мікротрубочки цитоплазми

4. Органели руху

Псевдоніжки (псевдоподії)

Перехід цитоплазми зі стану золю у стан гелю сприяє руху клітин за допомогою псевдоподій

1.      Активний рух.

2. Живлення засобом фагоцитозу

Джгутики та війки

иґ

1       — мікротрубочка,

2       — плазматична мембрана,

3       — базальне тільце

Топкі вирости цитоплазми, зовні покриті мембраною. Усередині міститься складна структура з мікро- трубочок

1.      Активний рух.

2.      Забезпення та доставка кліти

нам їжі.

3.      Можуть виконувати захисну

функцію


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити