Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 

Тема 3. Клітина як цілісна система

 

Життєвий ЦИКЛ КЛІТИНИ

 

Життєвий цикл клітини (клітинний цикл) — це період життя клітини від одного поділу до наступного.

Інтерфаза — період між поділами, в якому відбуваються процеси росту, подвоєння молекул ДНК, синтезу білків та інших органічних сполук, поділ мітохондрій і пластид, розростання ендоплазматичної сітки тощо. Інтенсивно акумулюється енергія.

Мітоз — поділ, який супроводжується спіралізацією хромосом та утворенням апарату, який забезпечує рівномірний розподіл спадкового матеріалу материнської клітини між двома дочірніми.

Мейоз — це особливий спосіб поділу клітин, у результаті якого кількість хромосом зменшується вдвічі й утворюються гаплоїдні клітини.

Порівняння процесів мітозу та мейозу

Мітоз

Мейоз

Мають однакові фази поділу

Перед поділом відбуваються спіралізація і подвоєння молекул ДНК

Один поділ

Два поділи, що змінюють один одного

У метафазі на екваторі клітини розміщуються подвоєні хромосоми

У метафазі на екваторі клітини розміщуються пари гомологічних хромосом

Кон’югація хромосом і кросинговер відсутні

У профазі І гомологічні хромосоми кон’югують і можуть обмінюватися ділянками (кросинговер)

Між поділами відбувається подвоєння хромосом

Між першим і другим поділами немає подвоєння хромосом

Утворюються дві дочірні клітини з диплоїдним набором хромосом (2n)

Утворюються чотири клітини з гаплоїдним набором хромосом (n)

Особливості будови мітотичних хромосом

1. У профазі мітозу хромосоми спіралізуються, скорочуються й потовщуються. Хроматиди відходять одна від одної, залишаючись з’єднаними тільки центромерами

2. Метафазні хромосоми мають Х-подібну форму, складаються з двох хроматид, кінці яких розійшлися

3. В анафазі кожна хромосома розділяється на окремі хроматиди, які називаються дочірніми хромосомами. Вони мають вигляд паличок, зігнутих у місці первинної перетяжки

Фази мітозу

Біологічне значення мітозу в тому, що він забезпечує постійність числа хромосом у всіх клітинах організму, внаслідок чого всі вони мають одну і ту ж генетичну інформацію.

Фази мейозу

Біологічне значення мейозу полягає в підтриманні постійності хромосомного набору організмів, які розмножуються статевим шляхом.

Рівні структурної організації хромосом

Набори хромосом у клітинах

Каріотип — сукупність хромосом еукаріотичної клітини, типова для даного виду. Хромосомний набір характеризується кількістю, розміром та формою хромосом.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити