БІОЛОГІЯ ЗНО 2018 - КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ

Розв’язання задач на неповне домінування (проміжне успадкування) моногібридного схрещування

68. Ротики садові з широким листям, схрещуючись між собою, завжди дають рослини із широким листям, а рослини з вузьким листям — потомство лише з вузьким листям. Унаслідок схрещування широколистої рослини з вузьколистою виникає рослина з листям проміжної ширини.

1. Яким буде потомство від схрещування двох рослин з листям проміжної ширини?

2. Які рослини одержимо, якщо схрещувати вузьколисту рослину з рослиною, що має проміжне листя?

Розв'язання

Дано:

А — ген, що обумовлює ріст широкого листя в ротиків садових;

а — ген, що обумовлює ріст вузького листя в ротиків садових;

АА — широке листя;

Аа — проміжне листя;

аа — вузьке листя.

1. Гібриди F1 і F2 — ?

2. Гібриди F3 — ?

Відповідь. 1. Усі рослини F1 мають проміжне листя. Серед потомства F2 25 % рослин матиме широке листя, 50 % — проміжне листя, 25 % — вузьке. 2. Половина рослин F3 матиме проміжне листя, а друга половина — вузьке.

69. Кохинурових норок (світле забарвлення із чорним хрестом на спині) одержують унаслідок схрещування білих норок з темними. Схрещування між собою білих норок дає біле потомство, а схрещування між собою темних норок — темне. Яке потомство отримаємо, схрещуючи кохинурових норок між собою? Яке потомство отримаємо від схрещування кохинурових норок з білими?

Розв’язання

Дано:

А — ген білого забарвлення шерсті норок;

а — ген темного забарвлення шерсті норок;

АА — білі норки;

Аа — кохинурові норки;

аа — темні норки.

Генотипи й фенотипи потомства — ?

Відповідь. Серед потомства від схрещування кохинурових норок між собою буде 25 % білих норок, 50 % кохинурових і 25 % темних. Серед потомства від схрещування білих норок з кохинуровими половина тварин будуть білими, а друга половина — кохинуровими.

70. У пшениці безостість колоса (Д) не повністю домінує над остистістю (д).

1. Які рослини отримаємо у F1 від схрещування гомозиготної безостої з гомозиготною остистою пшеницею?

2. Які рослини отримаємо внаслідок схрещування гетерозигот з F1?

3. Які рослин отримаємо від схрещування гетерозиготної напівостистої пшениці з гомозиготною безостою?

Розв’язання

Дано:

Д— ген, що визначає безостість пшениці;

д — ген, що визначає остистість пшениці;

ДД — безоста пшениця;

Дц — напівостиста пшениця;

дд — остиста пшениця.

Генотипи й фенотипи рослин від різних схрещувань — ?

Відповідь. 1. У F1 усі рослини пшениці будуть напівостистими.

2. У F2 25 % рослин пшениці будуть безостими, 50 % — напівостистими, 25 % - остистими.

3. Половина рослин F3 буде безостою, друга половина — напівостистою.

71. Пельгерівська аномалія сегментації ядер лейкоцитів успадковується як аутосомна неповністю домінуюча ознака. У гомозигот за цією ознакою сегментація ядер повність відсутня, у гетерозигот вона незвична. Визначте характер сегментації ядер лейкоцитів у внуків, якщо відомо, що в матері дітей і її батьків незвична сегментація ядер лейкоцитів, а в батька дітей і його батьків нормальна сегментація ядер лейкоцитів.

Розв’язання

Дано:

А — ген пельгерівської аномалії ядер лейкоцитів;

а — ген нормальної сегментації ядер лейкоцитів;

АА — повна відсутність сегментації ядер лейкоцитів;

Аа — незвична сегментація ядер лейкоцитів;

аа — нормальна сегментація ядер лейкоцитів.

Характер сегментації ядер лейкоцитів — ?

Відповідь. Вірогідність народження внуків з нормальною сегментацією ядер лейкоцитів становить 50 %, а з незвичною — 50 %.

72. В обох дідусів хвилясте волосся, а в обох бабусь — кучеряве. У матері дитини — хвилясте волосся, у батька і в дитини — кучеряве. Встановіть генотипи всіх осіб. Яка вірогідність народження наступної дитини із хвилястим волоссям; із прямим волоссям (ген кучерявого волосся не повністю домінує над геном прямого волосся)?

Розв’язання

Дано:

А — ген, що визначає кучерявість волосся;

а — ген, що визначає пряме волосся;

АА — кучеряве волосся;

Аа — хвилясте волосся;

аа — пряме волосся.

Вірогідність народження дитини з хвил. волоссям - ?

Відповідь. За генотипом обидва дідусі — гетерозигодні (Аа), обидві бабусі — гомозиготні домінантні (АА), мати дитини — гетерозиготна (Аа), батько й дитина — гомозиготні домінантні (АА). Вірогідність народження в цій сім’ї наступної дитини із хвилястим волоссям становить 50 %; із прямим волоссям — 0 %.

73. Аутосомний ген А з неповним домінуванням у гомозиготному стані спричиняє сильну деформацію кінцівок, але в гетерозигот зумовлює лише вкорочення пальців (брахідактилію). Визначте можливі фенотипи дітей у сім’ї, якщо один з батьків здоровий, а в другого — брахідактилія.

Розв'язання

Дано:

А — ген, що визначає розвиток аномалії скелета;

а — ген, що визначає відсутність аномалії скелета;

АА — деформація кінцівок;

Аа — вкорочення пальців;

аа — нормальний скелет.

Фенотипи дітей — ?

Відповідь. Вірогідність народження дітей з нормальним скелетом у цій сім’ї становить 50% і з брахідактилією — теж 50 %.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити