БІОЛОГІЯ ЗНО 2018 - КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ

Розв’язання задач на дигібридне схрещування

74. У гороху гладенька форма насіння домінує над зморшкуватою, а високорослість— над низькорослістю. Обидві ознаки успадковуються незалежно. Схрестили дві гомозиготні рослини: високу зі зморшкуватим насінням і низькорослу — із гладеньким. Надалі гібриди розмножувались самозапиленням. У F2 одержали 1760 рослин. Визначте серед них імовірну кількість високих рослин із гладеньким насінням.

Розв'язання

Дано:

А — ген високорослості гороху;

а — ген низькорослості гороху;

В — ген гладенької форми насіння;

b — ген зморшкуватої форми насіння;

АА — високі рослини;

Аа — високі рослини;

аа — низькі рослини;

ВВ — гладеньке насіння;

Вb — гладеньке насіння;

bb — зморшкувате насіння.

N(вис. рослин з глад. нас.) серед гібридів F2 — ?

Для F2заповнюємо решітку Пеннета

F2

АВ

Аb

аВ

ab

АВ

ААВВ

високі рослини, гладеньке насіння

ААВb

високі рослини, гладеньке насіння

АаВВ

високі рослини, гладеньке насіння

АаВb

високі рослини, гладеньке насіння

Аb

ААВb

високі рослини, гладеньке насіння

ААbb

високі рослини, зморшкувате насіння

АаВb

високі рослини, гладеньке насіння

Aabb

високі рослини, зморшкувате насіння

аВ

АаВВ

високі рослини, гладеньке насіння

АаВb

високі рослини, гладеньке насіння

ааВВ

низькі рослини, гладеньке насіння

ааВb

низькі рослини, гладеньке насіння

ab

АаВb

високі рослини, гладеньке насіння

Aabb

високі рослини, зморшкувате насіння

ааВb

низькі рослини, гладеньке насіння

aabb

низькі рослини, зморшкувате насіння

Високі рослини, гладеньке насіння — 9/16 = 56,25 %;

високі рослини, зморшкувате насіння — 3/16 = 18,75 %;

низькі рослини, гладеньке насіння — 3/16 = 18,75 %;

низькі рослини, зморшкувате насіння — 1/16 = 6,25 %.

Визначаємо ймовірну кількість серед гібридів F2 високих рослин із гладеньким насінням:

1760 рослин — 100 %;

х рослин — 56,25 %;

Відповідь. Серед гібридів F2 буде 990 високих рослин гороху із гладеньким насінням.

75. В овець сіре забарвлення вовни домінує над чорним, а довговухість неповністю домінує над безвухістю. Від схрещування сірих коротковухих овець отримали 112 ягнят, серед яких було 7 чорних безвухих. Скільки отримали сірих коротковухих ягнят?

Розв’язання

Дано:

А — ген сірого забарвлення вовни;

а — ген чорного забарвлення вовни;

В — ген довговухості;

b — ген безвухості;

АА — сірі вівці;

Аа — сірі вівці;

аа — чорні вівці;

ВВ — довговухі тварини;

Вb — коротковухі тварини;

bb — безвухі тварини.

N(cipих коротковухих ягнят) — ?

Заповнюємо решітку Пеннета

F

АВ

Аb

аВ

ab

АВ

ААВВ

сірі довговухі

ААВb

сірі коротковухі

АаВВ

сірі довговухі

АаВb

сірі коротковухі

Ав

ААВb

сірі коротковухі

ААbb

сірі безвухі

АаВb

сірі коротковухі

Aabb

сірі безвухі

аВ

АаВВ

сірі довговухі

АаВb

сірі коротковухі

ааВВ

чорні довговухі

ааВb

чорні коротковухі

ab

АаВb

сірі коротковухі

Aabb

сірі безвухі

ааВb

чорні коротковухі

aabb

чорні безвухі

Сірі довговухі вівці — 3/16 = 18,75 %;

сірі коротковухі вівці — 6/16 = 37,5 %;

сірі безвухі вівці — 3/16 = 18,75 %;

чорні довговухі вівці — 1/16 = 6,25 %;

чорні коротковухі вівці — 2/16 = 12,5 %;

чорні безвухі вівці — 1/16 = 6,25 %.

Визначаємо кількість сірих коротковухих ягнят:

112 ягнят — 100 %;

х ягнят — 37,5 %;

Відповідь. Сірих коротковухих ягнят — 42.

76. Плоди в томатів бувають червоними й жовтими, гладенькими й пухнастими. Ген червоного забарвлення — домінантний, ген пухнастості — рецесивний. Обидві пари містяться в різних хромосомах. Із зібраного в господарстві врожаю томатів виявилося 36 т гладеньких червоних і 12 т червоних пухнастих плодів. Скільки тонн жовтих пухнастих плодів томатів зібрали, якщо вихідний матеріал був гетерозиготним за обома ознаками?

Розв’язання

Дано:

А — ген червоного забарвлення плодів;

а — ген Жовтого забарвлення плодів;

В — ген гладенької форми плодів;

b — ген пухнастої форми плодів;

АА — червоні плоди;

Аа — червоні плоди;

аа — жовті плоди;

ВВ — гладенькі плоди;

Вb — гладенькі плоди;

bb — пухнасті плоди.

m(жовтих пухнастих плодів) - ?

Використовуємо правило фенотипного радикала:

F

9A—B—

3А—bb

3ааВ—

1aabb

червоні,

червоні,

жовті,

жовті,

гладенькі

пухнасті

гладенькі

пухнасті

36 т

12т

12т

4 т

Відповідь. Зібрали 4 т жовтих пухнастих плодів.

77. У вівса нормальна висота стебла домінує над гігантською і ранньостиглість — над пізньостиглістю. Унаслідок схрещування ранньостиглих рослин нормальної висоти отримали 128 рослин, з яких 32 були гігантськими і стільки ж — пізньостиглими. Визначте кількість гігантських пізньостиглих рослин.

Розв’язання

Дано:

А — ген ранньостиглості вівса;

а — ген пізньостиглості вівса;

В — ген нормальної висоти рослин;

b — ген гігантської висоти рослин;

АА — ранньостиглі рослини;

Аа — ранньостиглі рослини;

аа — пізньостиглі рослини;

ВВ — нормальна висота рослин;

Вb — нормальна висота рослин;

bb — гігантська висота рослин.

N(гігантських пізньостиглих рослин) — ?

Заповнюємо решітку Пеннета

F

АВ

Аb

аВ

ab

АВ

ААВВ

ранньостиглі,

нормальні

ААВb

ранньостиглі,

нормальні

АаВВ

ранньостиглі,

нормальні

АаВb

ранньостиглі,

нормальні

Аb

ААВb

ранньостиглі,

нормальні

ААbb

ранньостиглі,

гігантські

АаВb

ранньостиглі,

нормальні

Ааbb

ранньостиглі,

гігантські

аВ

АаВВ

ранньостиглі,

нормальні

АаВb

ранньостиглі,

нормальні

ааВВ

пізньостиглі,

нормальні

ааВb

пізньостиглі,

нормальні

ab

АаВb

ранньостиглі,

нормальні

Ааbb

ранньостиглі,

гігантські

ааВb

пізньостиглі,

нормальні

ааbb

пізньостиглі,

гігантські

Ранньостиглі рослини нормальної висоти — 9/16 = 56,25 %;

ранньостиглі рослини гігантської висоти — 3/16 = 18,75 %;

пізньостиглі рослини нормальної висоти — 3/16 = 18,75 %;

пізньостиглі рослини гігантської висоти — 1/16 = 6,25 %.

Визначаємо кількість пізньостиглих гігантських рослин серед отриманих гібридів:

128 рослин — 100 %;

х рослин — 6,25 %;

128-16,25%

Відповідь. Серед отриманих гібридів вівса 8 рослин були пізньостиглими гігантської висоти.

78. Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова. У батька нормальний слух, у матері також, але вона має рецесивну алель глухоти. Яка ймовірність народження в них дитини з обома хворобами, якщо батько гетерозиготний за обома генами?

Розв’язання

Дано:

А — ген мігрені;

а — ген нормального стану;

В — ген нормального слуху;

b — ген глухоти;

АА — людина, хвора на мігрень;

Аа — людина, хвора на мігрень;

аа — здорова людина;

ВВ — нормальний слух;

Вb — нормальний слух;

bb — глухота.

Імовірн. народж. дит. з обома хвор. - ?

Заповнюємо решітку Пеннета

F

АВ

Аb

аВ

ab

аВ

АаВВ

мігрень,

нормальний слух

АаВЬ

мігрень,

нормальний слух

ааВВ

здоровий,

нормальний слух

ааВb

здоровий,

нормальний слух

ab

АаВb

мігрень,

нормальний слух

Aabb

мігрень,

глухота

ааВЬ

здоровий,

нормальний слух

aabb

здоровий,

глухота

Мігрень, нормальний слух — 3/8 = 37,5 %;

мігрень, глухота— 1/8 = 12,5 %;

здоровий, нормальний слух — 3/8 = 37,5 %;

здоровий, глухота— 1/8 = 12,5 %.

Відповідь. Вірогідність народження в цій сім’ї дитини з обома аномаліями становить 12,5 %.

79. Серпоподібно-клітинна анемія і таласемія успадковуються як ознаки з неповним домінуванням; гени їх не зчеплені між собою і містяться в аутосомах. У гетерозигот за серпоподібно-клітинною анемією, як і в гетерозигот за таласемією, захворювання не несе вираженої клінічної картини. В усіх випадках носії гена таласемії або серпоподібно-клітинної анемії стійкі до малярії. У подвійних гетерозигот (дигібриди за обома парами аналізованих ознак) розвивається мікродрепаноцитарна анемія. Гомозиготи за серпоподібно-клітинною анемією і таласемією здебільшого вмирають у дитячому віці. Визначте вірогідність народження здорових дітей у сім’ї, де батько гетерозиготний за серпоподібно-клітинною анемією, але нормальний за таласемією, а мати гетерозиготна за таласемією, але нормальна за геном серпоподібно-клітинної анемії.

Розв’язання

Дано:

А — ген серпоподібно-клітинної анемії;

а — ген нормального стану крові;

В — ген таласемії;

b — ген нормального стану крові;

АА — важка форма серп.-клітинної анемії;

Аа — легка субклінічна форма серпоподібно-клітинної анемії;

аа — здорова людина;

ВВ — важка форма таласемії;

ВЬ — легка субклінічна форма таласемії;

bb — здорова людина._

Вірогідність народжен. здорових дітей — ?

F

AaBb

25%

легка форма серпоподібно-клітинної анемії,

легка форма таласемії

Aabb

25 %

легка форма серпоподібно-клітинної анемії, здорові щодо таласемії

ааВb

25%

здорові щодо серпоподібно-клітинної анемії, легка форма таласемії

aabb

25%

здорові за обома ознаками

Відповідь. Вірогідність народження в цій сім’ї дитини, здорової за обома ознаками, становить 25 %, але ця дитина буде нестійкою до малярії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити