БІОЛОГІЯ ЗНО 2018 - КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ

Розв’язання задач на спадкування ознак, зчеплених зі статтю

89. Чоловік, хворий на гемофілію, взяв шлюб із жінкою, батько якої був гемофіліком. Установіть імовірність народження в цій родині хворих на гемофілію дітей.

Розв’язання

Дано:

Н — ген, що визначає нормальне зсідання крові;

h — ген, що визначає гемофілію;

ХНХН — здорова жінка;

XHXh — здорова жінка, носій гена гемофілії;

XhXh — жінка-гемофілік, нежиттєздатна;

ХНУ — здоровий чоловік;

XhY — чоловік-гемофілік.

Імовірність народження дітей-гемофіліків — ?

F XHXh — здорова дівчинка (25%)

XhXh — дівчинка-гемофілік (25%)

XHY — здоровий хлопчик (25%)

XhY — хлопчик-гемофілік (25%)

Відповідь. Вірогідність народження в цій сім’ї дітей, хворих на гемофілію, становить 50 % для хлопчиків і 50 % для дівчаток.

90. Ген забарвлення очей у мухи дрозофіли міститься в Х-хромосомі. Ген червоних (нормальних) очей (W) домінує над геном білих (w). Визначте фенотип і генотип гібридів F,, якщо схрестили білооку самку із червонооким самцем?

Розв’язання

Дано:

W — ген червоних очей;

w — ген білих очей;

XWXW — червоноока самка;

XWXw — червоноока самка;

XwXw — білоока самка;

XWY — червоноокий самець;

XwY — білоокий самець.

Фенотип і генотип гібридів F1 - ?

Відповідь. Серед потомства F1 за фенотипом усі самки будуть червоноокими (їх генотип — XWXw), а самці — білоокими (XwY).

91. У людини домінантний ген Р, що визначає стійкий рахіт, зчеплений зі статтю. Яка вірогідність народження хворих дітей у жінки, гетерозиготної за геном рахіту?

Розв’язання

Дано:

Р — ген, що детермінує розвиток рахіту;

р — ген нормальної будови скелета;

ХРХР — рахіт у жінки;

ХРХр — рахіт у жінки;

ХрХр — нормальний скелет у жінки;

XPY — рахіт у чоловіка;

XpY — нормальний скелет у чоловіка.

Вірогідність народження хворої дитини — ?

F ХРХр — рахіт у дівчинки — 25%

XPY — рахіт у хлопчика — 25%

ХрХр — нормальний скелет у дівчинки — 25%

XpY — нормальний скелет у хлопчика — 25%

Відповідь. Вірогідність народження хворої дитини становить 50 %.

92. Рецесивний ген дальтонізму міститься в Х-хромосомі.

1. Чоловік хворіє на дальтонізм, а дружина і її батьки розпізнають кольори нормально. Яка ймовірність народження в подружжя хворої дитини? 

2. У сім’ї батько й син — дальтоніки, а мати розрізняє кольори нормально. Від кого з батьків син успадкував ген дальтонізму?

Розв’язання

Дано:

D — ген нормального зору;

d — ген дальтонізму;

XDXD — нормальн. зір у жінки;

XDXd — нормальний зір у жінки;

XdXd — жінка-дальтонік;

XDY — нормальн. зір у чоловіка;

XdY — чоловік-дальтонік.

Імовірн. народж. хвор. дитини - ?

F XDXd - нормальний зір у дівчинки

XDY - нормальний зір у хлопчика

Відповідь. Вірогідність народження дитини-дальтоніка становить 0 %.

Відповідь. Син успадкував ген дальтонізму від матері, за яким вона гетерозиготна. Від батька син успадкував Y-Хромосому, яка не несе цього гена.

93. Рецесивний ген гемофілії міститься в Х-хромосомі.

1. Батько дівчини хворіє на гемофілію, а мати здорова і походить із сім’ї, де ніхто не хворів на гемофілію. Дівчина вийшла заміж за здорового юнака. Що можна сказати про їхніх майбутніх дітей?

2. Здорова жінка, брат якої хворіє на гемофілію, вийшла заміж за здорового чоловіка. У них народилася дитина, хвора на гемофілію. Яка ймовірність того, що і друга дитина буде гемофіліком?

3. Яких дітей слід чекати в шлюбі чоловіка-гемофіліка з жінкою, яка є носієм гена гемофілії?

Розв’язання

Дано:

Н — ген нормального зсідання крові;

h — ген гемофілії;

ХНХН — здорова жінка;

XHXh — здорова жінка, носій гена гемофілії;

XhXh — жінка-гемофілік, нежиттєздатна;

XHY — здоровий чоловік;

XhY — чоловік-гемофілік.

Генотипи й фенотипи дітей — ?

F XHXH — здорова дівчинка — 50%

XHXh — здорова дівчинка - 50%

XHY — здоровий хлопчик (25%)

XhY — хлопчик-гемофілік (25%)

Відповідь. 1. Усі дівчатка в цій сім’ї здорові. Вірогідність народження здорового хлопчика становить 25 %. Загальна вірогідність народження здорової дитини — 75 %. Вірогідність народження хлоггчика-гемофіліка — 25 %.

F XHXh — здорова дівчинка — 50%

XHXh — здорова дівчинка — 50%

ХНY — здоровий хлопчик (25%)

XhY — хлопчик-гемофілік (25%)

F XHXh — здорова дівчинка (25%);

XhXh — дівчинка-гемофілік (25%);

XHY — здоровий хлопчик (25%);

XhY — хлопчик-гемофілік (25%).

Відповідь. 2. Вірогідність, що наступна дитина (хлопчик) теж буде гемофіліком, становить 25 %.

3. Вірогідність народження здорової дитини в цьому шлюбі становить 50 % і хворої — також 50 %.

94. Чоловік із блакитними очима і нормальним зором, батьки якого мали сірі очі й нормальний зір, одружився із жінкою, що мала нормальний зір і сірі очі. Батьки жінки мали сірі очі й нормальний зір, а блакитноокий брат був дальтоніком. Від цього шлюбу народилась дівчинка із сірими очима і нормальним зором та двоє блакитнооких хлопчиків, один з яких був дальтоніком. Визначте генотипи згаданих осіб.

Розв'язання

Дано:

А — ген сірих очей;

а — ген блакитних очей;

D — ген нормального зору;

d — ген дальтонізму;

АА — сірі очі;

Аа — сірі очі;

аа — блакитні очі;

XDXD — жінка з нормальним зором;

XDXd — жінка з нормальним зором, носій гена дальтонізму

XdXd — жінка-дальтонік;

XDY — чоловік з нормальним зором;

XdY — чоловік-дальтонік.

Генотипи усіх згаданих осіб - ?

Відповідь. Генотип чоловіка— aaXDY, його матері— AaXDXD, його батька— AaXDY, дружини — AaXDXd, її матері — AaXDXd, її батька — AaXDY, її брата — aaXdY.

Генотип дівчинки — AaXDXD або AaXDXd, хлопчиків — aaXDY і aaXdY.

95. У людини альбінізм зумовлений аутосомним рецесивним геном (а). Ангідротична ектодермальна дисплазія передається як рецесивна ознака, зчеплена з Х-хромосомою. У подружньої пари, нормальної за обома ознаками, народився син з обома аномаліями.

1. Яка вірогідність того, що їхньою другою дитиною буде дівчинка, нормальна за обома ознаками?

2. Яка вірогідність того, що наступною дитиною буде нормальний син?

Розв'язання

Дано:

А — ген нормальної пігментації тіла;

а — ген альбінізму;

D — ген нормальних потових залоз;

d — ген дисплазії;

АА — нормальна пігментація тіла;

Аа — нормальна пігментація тіла;

аа — альбінізм;

XDXD — нормальні потові залози в жінки (здорова жінка);

XDXd — здорова жінка;

XdXd — дисплазія в жінки;

XDY — здоровий чоловік;

XdY — дисплазія в чоловіка.

Імовірність народж. норм. дітей - ?

Заповнюємо решітку Пеннета

F

AXD

AY

aXD

aY

AXD

AAXDXD

норм, пігмент, тіла, нормальні потові залози

AAXDY

норм, пігмент, тіла, нормальні потові залози

AaXDXD

норм, пігмент, тіла, нормальні потові залози

AaXDY

норм, пігмент, тіла,

нормальні потові залози

AXd

AAXDXd

норм, пігмент, тіла, нормальні потові залози

AAXdY

нормальна пігментація тіла, дисплазія

AaXDxd

норм, пігмент, тіла, нормальні потові залози

AaXdY

нормальна пігментація тіла,

дисплазія

aXD

AaXDXD

норм, пігмент, тіла, нормальні потові залози

AaXDY

норм, пігмент, тіла, нормальні потові залози

aaXDXD

альбінос,

нормальні потові залози

aaXDY

альбінос,

нормальні потові залози

aXd

AaXDXd

норм, пігмент, тіла, нормальні потові залози

AaXdY

нормальна пігментація тіла, дисплазія

aaXDXd

альбінос,

нормальні потові залози

aaXdY

альбінос,

дисплазія

Відповідь. 1. Вірогідність, що наступною дитиною буде дівчинка без обох аномалій, становить 37,5 %. 2. Вірогідність, що другий хлопчик народиться без обох аномалій, становить 18,75 %.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити