БІОЛОГІЯ ЗНО 2018 - КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

ВІДПОВІДІ

Вступ. Молекулярний рівень організації життя. Елементний склад організмів

1. Г; 2. А; 3. А; 4. Б; 5. А; 6. Г; 7. В; 8. Г; 9. В; 10. В; 11. Г; 12. Б; 13. ГВДБ.

Неорганічні сполуки в організмах

1. Б; 2. Б; 3. Б; 4. А; 5. А; 6. Б; 7. Б; 8. Г; 9. А; 10. Б; 11. А; 12. В; 13. А; 14. В; 15. ГАВД.

Органічні сполуки в організмах

1. А; 2. А; 3. Б; 4. В; 5. Г; 6. Г; 7. Г; 8. Г; 9. Г; 10. Г; 11. А; 12. А; 13. А; 14. Г; 15.ВГДА; 16. ВАДБ; 17. БДАВ; 18. ГВДА; 19. 212; 20. 443.

Клітинний рівень організації життя. Організація клітин

1. А; 2. В; 3. Г; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. В; 10. Г; 11. ГАДБ; 12. БДВА; 13. 131; 14. 311; 15. 241.

Поділ клітин

1. В; 2. А; 3. В; 4. А; 5. В; 6. Б; 7. ГДВА.

Обмін речовин та перетворення енергії

1. Г; 2. Г; 3. В; 4. Г; 5. В; 6. Г; 7. В; 8. А; 9. В; 10. Г; 11. В; 12. В; 13. А; 14. Г; 15. В; 16. Г; 17. Г; 18. Б; 19. Г; 20. ГВАД; 21. БВГД; 22. ДВАБ.

Неклітинні форми життя: віруси, пріони, віроїди

1. Г; 2. Г; 3. А; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. Б; 8. А; 9. В; 10. Б; 11. Б; 12. ГДБВ; 13. БГАВ.

Організмовий рівень організації життя. Бактерії

1. В; 2. Г; 3. А; 4. В; 5. Г; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. Б; 10. А; 11. Г; 12. Б; 13. А; 14. Г; 15. ВГБД.

Рослини. Будова та процеси життєдіяльності рослин

1. В; 2. Б; 3. В; 4. А; 5. А; 6. В; 7. В; 8. А; 9. А; 10. А; 11. А; 12. Г; 13. А; 14. Б; 15. А; 16. В; 17. А; 18. А; 19. ВБАД; 20. ДГВА; 21. ГБВА; 22. АВДГ; 23. ДГАВ.

Різноманітність рослин

1. Г; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. А; 6. Г; 7. А; 8. В; 9. А; 10. А; 11. А; 12. Б; 13. Г; 14. Б; 15. А; 16. Г; 17. Г; 18. А; 19. БДАВ; 20. АДГБ; 21. ДГБА; 22. БДГВ; 23. БАГВ; 24. ВГАБ; 25. 321.

Гриби. Лишайники

1. В; 2. Б; 3. Б; 4. Б; 5. Г; 6. В; 7. В; 8. Г; 9. А; 10. В; 11. Г; 12. В; 13. АБГВ; 14. БВГД.

Тварини. Будова та життєдіяльність тварин

1. Б; 2. Б; 3. А; 4. Г; 5. А; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. Б; 10. Б; 11. В; 12. В; 13. Г; 14. Б; 15. Г; 16. Б; 17. Г; 18. А; 19. Б; 20. А; 21. А; 22. А; 23. В; 24. ВБГА; 25. ГВБА; 26. 131.

Найпростіші. Губки. Кишковопорожнинні

1. Г; 2. В; 3. В; 4. А; 5. Г; 6. Б; 7. Б; 8. А; 9. Г; 10. Г; 11. В; 12. Г; 13. А; 14. А; 15. А; 16. Б; 17. А; 18. Г; 19. Г; 20. В; 21. А; 22. В; 23. ВГДА; 24. БДАГ; 25. ДАВБ; 26. ВАГБ; 27. 131.

Плоскі черви. Круглі черви. Кільчаки. Молюски. Членистоногі

1. В; 2. В; 3. А; 4. А; 5. А; 6. Г; 7. Б; 8. А; 9. Г; 10. А; 11. А; 12. Г; 13. А; 14. Б; 15. А; 16. В; 17. В; 18. ДВАБ; 19. ДБАВ; 20. БГВА; 21. 213.

Безчерепні хордові. Риби. Амфібії. Плазуни

1. Г; 2. В; 3. Б; 4. Г; 5. А; 6. А; 7. А; 8. А; 9. А; 10. Г; 11. В; 12. В; 13. А; 14. А; 15. В; 16. А; 17. ВДГБ; 18. ВГБА; 19. 311.

Птахи. Ссавці

1. Б; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. Г; 8. Г; 9. В; 10. А; 11. А; 12. Б; 13. Г; 14. Б; 15. А; 16. В; 17. Г; 18. В; 19. А; 20. Б; 21. БГВА; 22. ВГБА; 23. АБВД; 24. ГВБД; 25. 411.

Анатомія та фізіологія людини

1. Г; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. Г; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. Б; 10. В; 11. А; 12. Б; 13. Б; 14. Б; 15. В; 16. А; 17. А; 18. А; 19. ДБАГ; 20. ВДАБ; 21. АВГБ; 22. ВБАГ; 23. 222.

Вища нервова діяльність людини

1. А; 2. Б; 3. А; 4. Г; 5. В; 6. А; 7. Г; 8. А; 9. В; 10. В; 11. В; 12. А; 13. Г; 14. Г; 15. Б; 16. Г; 17. В; 18. Б; 19. Б; 20. В; 21. А; 22. В; 23. Б; 24. Г; 25. Г; 26. Г; 27. Г; 28. В; 29. АГДБ; 30. АВБГ; 31. ДГАБ; 32. БГАВ.

Розмноження організмів. Індивідуальний розвиток організмів

1. А; 2. А; 3. Б; 4. Б; 5. А; 6. Г; 7. Г; 8. А; 9. Г; 10. Г; 11. В; 12. Б; 13. Г; 14. В; 15. В; 16. В; 17. Г; 18. А; 19. А; 20. Г.

Закономірності спадковості та мінливості організмів

1. А; 2. В; 3. А; 4. Б; 5. Б; 6. В; 7. А; 8. В; 9. Б; 10. Г; 11. В; 12. В; 13. В; 14. В; 15. А; 16. Г; 17. Б; 18. Б; 19. А; 20. А; 21. Б; 22. А; 23. В; 24. Г; 25. В; 26. Г; 27. А; 28. Г 29. Б.

Селекція

1. В; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. А; 6. Б; 7. А; 8. Б; 9. А; 10. В; 11. Г; 12. В; 13. А; 14. А; 15. А; 16. ДГВБ.

Екологічні фактори. Середовище існування. Популяційно-видовий рівень організації життя. Екосистеми

1. А; 2. Б; 3. Г; 4. Б; 5. Б; 6. Б; 7. В; 8. А; 9. А; 10. Г; 11. Г; 12. Б; 13. В; 14. А; 15. А; 16. Г; 17. Г; 18. Г; 19 Б; 20. Г; 21. Б; 22. А; 23. В; 24. А; 25. А; 26. А; 27. В; 28. В.

Біосфера. Охорона видового різноманіття організмів

1. В; 2. А; 3. В; 4. Б; 5. Г; 6. А; 7. Б; 8. Г; 9. Г; 10. Г; 11. Г; 12. В.

Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток органічного світу

1. Г; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. А; 6. Г; 7. А; 8. Б; 9. Г; 10. В; 11. Б; 12. Б; 13. А; 14. Г; 15. В; 16. Г; 17. А; 18. В; 19. В; 20. Г; 21. Б; 22. Б; 23. АВБГ; 24. ВАГБ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити