БІОЛОГІЯ ЗНО 2018 - КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

ЛІТЕРАТУРА

1. Афанасьев И. Ю., Юрина Н. А. Гистология. — М.: Медицина, 1989. — 672 с.

2. БарнаІ.В. Загальна біологія: Пробний підручник. 10 клас.— Тернопіль: Підручники і посібники, 2008, — 448 с.

3. Батуєв О. С., Гуленкова М. А., Єленевський А. Г. та інші. Біологія: Великий довідник для школярів та абітурієнтів. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001.

4. Біда О. А. та ін. Біологія: Довідник. — К.: Літера ЛТД, 2006. — 656 с.

5. Бляхер Л. Я. История биологии с начала XX века до наших дней. — М.: Наука, 1975.

6. Богданова Д. К. Біологія: Довідник школяра та студента. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2002.

7. Богданова Т. Л. та ін. Біологія. Довідник. — К.: Наукова думка, 2003. — 798 с.

8. Вервес Ю. Г. та ін. Біологія. 7 клас. — К.: Генеза, 2006. — 224 с.

9. Воїнственський М. А. Птахи. — К.: Радянська школа, 1984.

10. Волкова Т. І. Біологія: Комплексний довідник. — Харків: ТОВ «Весна», 2011. — 280 с.

11. Григора І. М. та ін. Ботаніка. — К.: 2000. — 192 с.

12. Данилова О. В. та інші. Загальна біологія. 10 клас. — Харків: Торсінг, 2001.

13. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. — М.: Высшая школа, 1981. — 608 с.

14. Каменский А. А., Соколова Н. А., Валовая М, А. Основы биологии: Полный курс общеобразовательной средней школи. — М.: Екзамен, 2004.

15. Ковалев Н. Е., Шевчук Л. Д., Щуренко О. И. Биология: Учебное пособие для подготовительных отделений медицинских институтов. —М.: Высшая школа, 1985.

16. Ковальчук Г. В. Зоологія з основами екології. — К.: Вища школа, 1988. — 296 с.

17. Коляденко Г. І. Анатомія людини. — К.: Либідь, 2001. — 384 с.

18. Кучеренко М. Є. та інші. Загальна біологія. 10 клас, — К.: Генеза, 2001.

19. Кучеренко М. Є. та інші. Загальна біологія. 11 клас. — К.: Генеза, 2001.

20. Кучерявий В. П. Екологія. — Львів: Світ, 2000.

21. Липа О. Л. Систематика вищих рослин. — К.: Вища школа, 1964.

22. Лобашев М. Е., Ватти К. В., Тихомиров М. М. Генетика с основами селекции. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 304 с.

23. Мердух І., Гладун Я. Довідник з біології. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 256 с.

24. Морозюк С. С. Біологія. 6 клас. — К.: Генеза, 1996.

25. Мусієнко М. М. та інші. Біологія. 6 клас. — К.: Генеза, 2002.

26. Одум Ю. Зкология: в 2-х т. — М.: Мир, 1986.

27. Першин С. Б. Биология: Пособие для абитуриентов — М.: КРОН-ПРЕСС, 1997.

28. Підоплічко І. Г., Ситник К. М., Чаговець Р. В. Біологічний словник. — К.: Головна редакція УРЕ, 1974.

29. Пішак В. П., Бажора Ю. І. Медична біологія. — Вінниця: Нова книга, 2004.

30. Присяжнюк М. С. Біологія людини. 8 клас. — К.: Фенікс, 1999.

31. Присяжнюк М. С. Біологія людини, 9 клас. — К.: Фенікс, 2000.

32. Реймерс Н. Ф. Азбука природы (Микрознциклопедия биосферы). — М.: Знание, 1980. — 207 с.

33. Свенсон К., Узбстер П. Клетка. — М.: Мир, 1980. — 303 с.

34. Серебряков В. В., Балан П. Г. Біологія. 8 клас. — К.: Генеза, 2008. — 288 с.

35. Сміт Т. Людина: Навчальний атлас з анатомії та фізіології. — Львів: Бак, 2000.

36. Сойфер В. Н. Молекули живих клеток. — М.: Знание, 1975. — 206 с,

37. СгентГ., Кзлиндар Р. Молекулярная генетика. — М.: Мир, 1981. — 646 с.

38. Сухомлин Н. 1. Біологія в поняттях, термінах, таблицях і схемах. 6-11 клас. — К.: Логос, 1998.

39. Ситник К. М., Брайон А. В., Гордецкий А. В. Биосфера. Экология, охрана природы: Справочное пособие. — К.: Наукова думка, 1987. — 523 с.

40. Тоцький В. М. Генетика. — Одеса: Астпринт, 2002.

41. Фарб П. Популярная зкология. — М.: Мир, 1971. — 189 с.

42. Хатт Ф. Генетика животньїх. — М.: Колос, 1969. — 444 с.

43. Ченцов Ю. С. Общая цитология. — М.: Издательство Московского университета, 1978. — 343 с.

44. Шабанов Д. А. та інші. Біологія. 7 клас. — Харків: Торсінг, 2000.

45. Шабатура М. Н. та інші. Біологія. 8 клас. — К.: Генеза, 2000.

46. Шабатура М. Н. та інші. Біологія. 9 клас. — К.: Генеза, 2001.

47. Шварц С. С. Зкология и зволюция. — М.: Знание, 1974. — 64 с.

48. Otto James Н., Towle Albert. Modern biology. — Holt: Rinehart and Winston publishers, 1963.

49. R. Moore, W. D. Klark, K. R. Stem, D. Vodopich. Botany. — Dubuque: Wm. C. Brown Communications, Inc., 1995.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити