ДОВІДНИК З ХІМІЇ

БУДОВА АТОМА


Згідно з уявленнями давньогрецьких вчених Левкіппа і Демокріта, матерія не може ділитися нескінченно. Має існувати найменша частинка, яка далі не ділиться, — атом (від грец. atomos — неподільний). Однак уявлення про будову атома відтоді дуже змінилося.

1. Модель Дальтона


У 1803 році Джон Дальтон звернувся до античних уявлень. Його гіпотеза про атоми включала такі положення:

- найдрібнішими частинками матерії є атоми, вони — неподільні;

- число видів атомів дорівнює числу елементів;

- атоми різних елементів мають різну масу.

При з’єднанні елементів їхні атоми об’єднуються в певні цілочисельні пропорції.

Оскільки маса атома настільки мала, що її неможливо визначити простим зважуванням, Дальтонвибрав масу атома Гідрогену за атомну одиницю маси, тобто він довільно прирівняв її до одиниці. Дальтон склав першу таблицю атомних мас.

На сьогодні визначення атомної одиниці маси відповідає 1/12 маси ізотопу Карбону12С. Отже, для маси атома Гідрогену отримано значення m(Н) = 1,0079 а.о.м.

Атомна одиниця маси дуже мала: 1 а.о.м.= 0,000 000 000 000 000 000 000 001 660 565 5 г.

Увага: атомні маси всіх елементів наведено в періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Оскільки, за Дальтоном, атоми і, відповідно, їхні маси під час хімічних реакцій не змінюються, його гіпотеза дозволила пояснити два сформульованих раніше фундаментальних закони хімії.

- Закон збереження маси: маса всіх речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі всіх продуктів реакції.

- Закон сталості складу: в хімічній сполуці елементи, що входять до неї (їхня маса), перебувають у сталому співвідношенні.

На основі цих законів і своєї гіпотези, Дальтон сформулював ще один закон хімії.

- Закон кратних відношень: якщо два елементи утворюють декілька сполук, то кількість одного елемента, що припадає в цих сполуках на одну й ту саму кількість іншого елемента, відносяться між собою як цілі числа.

Приклад. Карбон утворює два різні оксиди. Один оксид містить 42,88 % Карбону і 57,12% Оксигену, склад іншого — 27,29 % Карбону і 72,71 % Оксигену.

Нехай співвідношення числа атомів для першого оксиду буде 1:1, співвідношення мас при цьому дорівнюватиме  

Відповідне співвідношення мас для другого оксиду дорівнюватиме

У другому оксиді зв’язано рівно вдвічі більше Оксигену, аніж у першому, тобто відношення мас зв’язаного Оксигену — 2:1.

Звідси, за Дальтоном, випливає, що співвідношення числа атомів для другого карбон оксиду дорівнює 2:1.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити