ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

5. Карбонові кислоти


Якщо до карбонільної групи приєднана гідроксильна група, то в результаті отримуємо карбоксильну групу — функціональну групу карбонових кислот.

Увага: карбонатна кислота належить до неорганічних кислот, хоча вона теж є сполукою Карбону.

5.1. Назви карбонових кислот


Карбонові кислоти мають свій гомологічний ряд. Назви одноосновних карбонових кислот утворюють від назви відповідного алкану з додаванням суфікса -ова і слова кислота. У заміщених карбонових кислотах атом Карбону карбоксильної групи отримує порядковий номер 1, а інші атоми Карбону нумеруються далі по черзі.

Приклад.

Двохосновні карбонові кислоти є похідними відповідних вуглеводнів, молекули яких містять дві карбоксильні групи.


Структурна формула

Традиційна назва

Метанова кислота

Н-СООН

Мурашина кислота

Етанова кислота

СН3 - СООН

Оцтова кислота

Бутанова кислота

С3Н7 - СООН

Масляна кислота

Пентанова кислота

С 4Н 9 - СООН

Валеріанова кислота

Гексанова кислота

С5Н 11 - СООН

Капронова кислота

Гексадеканова кислота

С15Н3 1 - СООН

Пальмітинова кислота

Октадеканова кислота

С17Н3 5 - СООН

Стеаринова кислота

Проп-2-енова кислота

СН2 = СН - СООН

Акрилова кислота

Октадец-9-енова кислота

СІ7Н3 3 - СOOН

Олеїнова кислота

Бутандіова кислота

НООС - СН2 - СН2 - СООН

Бурштинова кислота

Бензоатна кислота

Бензойна кислота


Увага: карбонові кислоти, молекули яких мають ланцюг із чотирьох і більше атомів Карбону, називають кислотами жирного ряду, оскільки, як етери карбонових кислот, вони є складовими частинами жирів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити