ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

11. Барвники


Якщо якась речовина при опроміненні видимим світлом поглинає певну частину видимого спектра (400—800 нм), то вона здається кольоровою. Людське око сприймає непоглинену, відбиту частину спектра. Ця частина є складовою падаючого світла.

Запам’ятайте: кольори двох джерел світла, які разом дають біле світло, називають складовими кольорами.

11.1 . Структурні ознаки молекул барвників


Молекули барвників повинні мати дуже чутливі до світла електрони, переважно π -електрони. Вони складаються із таких структурних блоків: карбоновий скелет і система з кратними зв’язками, так звана π -система. Цю систему називають хромофором (від грец. chroma — колір і phoros — носій).

Багато барвників містять два замісники, зв’язаних з хромофором: група, що постачає електрони (електронодонор D), і група, що отримує електрони (електроноакцептор А).


Електронодонори називають ауксохромами (від грец. аuхеіn — множити). Це групи, що мають +I - або +М-ефект.

Приклад.

Електроноакцептори називають антиауксохромами. Це групи з-І-або -М-ефектом.

Приклад.


Яскравим прикладом молекули з ауксохромною й антиауксохромною групою є барвник ретиналь, який забезпечує колірний зір ока.

Запам’ятайте: сполуку можна побачити кольоровою лише за умови, що перекриваються декілька π -зв’язків, створюючи розтягнуту мезомерну π -систему.


Таке накладання електронних систем одна на одну можливе лише в плоских системах. Атоми Карбону, зв’язані подвійними зв’язками, знаходяться в sp2 -гібридному стані, кути між зв’язками становлять 120°, таким чином виконані необхідні умови.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити