ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК

2.Типи хімічного зв’язку


При утворенні хімічного зв’язку атоми, що беруть участь у ньому, намагаються набути конфігурації інертного газу. Оскільки при цьому задіяні лише оболонки валентних електронів, то для зображення атома використовують так звану формулу Льюїса, в якій зображені лише валентні електрони.

Приклад. Зображення електронної будови атома Натрію і атома Хлору та їх запис у вигляді формули Льюїса


Відповідно, в зображенні враховуються лише ті орбіталі, електрони яких беруть участь в утворенні хімічного зв’язку.

Увага: для опису хімічного зв’язку використовують як формулу Льюїса, так і зображення орбіталей.

2.1. Іонний зв’язок


Аби створити конфігурацію інертного газу, оболонка валентних електронів атома може втрачати або приймати електрони. При цьому утворюються позитивно або негативно заряджені іони.

Між іонами, що мають різні заряди, відбувається сильна електростатична взаємодія. Тому іонні сполуки в твердому стані утворюють стійку іонну кристалічну гратку.


Запам’ятайте: усі солі, більшість оксидів активних металів і їх гідроксидів утворюють іонну кристалічну ґратку. Унаслідок сильної електростатичної взаємодії ці речовини за нормальних умов (н.у.) тверді та мають високу температуру плавлення.

Приклад. Натрій хлорид має температуру плавлення 801 °С, магній оксид — температуру плавлення 2832 °С.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити