ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ

 

3. Іонні реакції

 

Іони, що утворилися при гетеролітичному розриві, можуть легко вступати в реакцію з іонами, що мають протилежний заряд.

Позитивно заряджені карбкатіони утворюються, наприклад, у реакціях електрофільного приєднання, негативно заряджені карбаніони — в деяких реакціях заміщення.

 

3.1. Електрофільне приєднання

 

У молекулах ненасичених вуглеводнів атоми Карбону в реакції приєднання намагаються приєднати додаткові частинки по кратному зв’язку.

Приклад. Етен реагує з бромом, утворюючи галогеноалкан:

 

 

У реакції між етеном і бромом молекула брому поляризується під впливом негативно зарядженої π-електронної хмари:

 

 

Потім відбувається гетеролітичний розрив молекули брому і приєднання позитивно зарядженого іона Брому до π-хмари подвійного зв’язку з утворенням π-комплексу:

 

 

Унаслідок руйнування π-звязку і переміщення заряду утворюється позитивно заряджений карбкатіон:

 

 

Нуклеофільна реакція з раніше утвореним бромід-іоном є останнім етапом, у результаті якого утворюється галогеноалкан:

 

 

Запам’ятайте: в реакцію з ненасиченими вуглеводнями так само вступають й інші поляризовані або полярні молекули (наприклад, НВr і Н2O).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити