ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ

3.Іонні реакції

3.3 . Нукпеофільне заміщення

SN 2- механізм


При цьому нуклеофільному заміщенні процес проходить однорівнево. Нуклефіл ОН- атакує атом Карбону з боку, протилежного до атома Брому, що заміщується. В результаті атаки реалізується перехідний стан, в якому починає утворюватися зв’язок HO—С і одночасно починає розриватися зв’язок С—Вr. Нукпеофіл ОН-, що атакується атомом Карбону, і атом Брому лежать на одній прямій, три атоми Гідрогену й атом Карбону, що атакується, розташовані в площині, перпендикулярній до цієї прямої. Процес завершується утворенням нового зв’язку С—ОН і повним розривом зв’язку С—Вr.


Запам’ятайте: полярні протонні розчинники полегшують SN 1 -реакції, а полярні апротонні розчинники ускладнюють SN 2-peaкції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити