ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

2. Типи хімічного зв’язку

2.2. Металічний зв’язок

 

Слабо електронегативні атоми металів мають велику здатність віддавати електрони і ставати позитивними іонами. Тому вони формують металічні ґратки без участі негативних іонів.

Валентні електрони, віддані атомами металу, оточують позитивно заряджені іони металу й утримують ґратку електростатичними силами.

 

 

Запам’ятайте: у металічному зв’язку, на відміну від інших типів зв’язку, валентні електрони не пов’язані з певним атомом, а вільно переміщуються у міжвузловому просторі. Рух електронів у металах — абсолютно невпорядкований. Тому такий їхній стан називають електронним газом.

Типові властивості металів можна пояснити за допомогою цієї простої моделі щільно розміщених позитивних іонів, які утримуються нестаціонарними електронами.

 

Метали мають високу електропровідність. Застосована напруга змушує електрони рухатися від мінуса до плюса джерела енергії.

 

 

Метали у твердому стані здатні деформуватися. Якщо метал піддається дії тиску, то позитивні іони ковзають відносно один одного, не зазнаючи великого опору. Електронний газ «змащує» цей рух, а позитивні заряди екранують їх один від одного.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити