ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК

2.Типи хімічного зв’язку

2.2. Металічний зв’язок


Слабо електронегативні атоми металів мають велику здатність віддавати електрони і ставати позитивними іонами. Тому вони формують металічні ґратки без участі негативних іонів.

Валентні електрони, віддані атомами металу, оточують позитивно заряджені іони металу й утримують ґратку електростатичними силами.

Запам’ятайте: у металічному зв’язку, на відміну від інших типів зв’язку, валентні електрони не пов’язані з певним атомом, а вільно переміщуються у міжвузловому просторі. Рух електронів у металах — абсолютно невпорядкований. Тому такий їхній стан називають електронним газом.

Типові властивості металів можна пояснити за допомогою цієї простої моделі щільно розміщених позитивних іонів, які утримуються нестаціонарними електронами.


- Метали мають високу електропровідність. Застосована напруга змушує електрони рухатися від мінуса до плюса джерела енергії.

- Метали у твердому стані здатні деформуватися. Якщо метал піддається дії тиску, то позитивні іони ковзають відносно один одного, не зазнаючи великого опору. Електронний газ «змащує» цей рух, а позитивні заряди екранують їх один від одного.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити