ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ

 

3. Іонні реакції

3.7. Поліприєднання

 

У реакції поліприєднання відбувається електрофільне приєднання молекул спирту за полярними подвійними зв’язками.

 

 

Якщо кожен із реагентів має по дві функціональні групи, то з цих двох мономерів утворюються довголанцюгові похідні поліприєднання.

Приклад. Ізоціанати вступають у реакцію з двохатомними спиртами, утворюючи поліуретани:

Молекули з двома функціональними групами утворюють ланцюгові термопласти, молекули з трьома функціональними групами — просторові реактопласти.

Увага: поліприєднання на відміну від поліконденсації відбувається без утворення низькомолекулярного побічного продукту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити