ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК

2.Типи хімічного зв’язку

2.3. Ковалентний зв’язок


Формування ковалентного зв’язку відбувається також за правилом октету. Атоми з’єднуються в молекули і при цьому намагаються шляхом утворення спільних електронних пар сформувати стійку конфігурацію інертного газу.

Розрізняють два випадки утворення ковалентного зв’язку:

- кожен атом віддає один електрон для спільної електронної пари;

- один атом віддає пару валентних електронів, а другий атом приєднується за рахунок цієї електронної пари. Ковалентний зв’язок, що виникає при цьому, називають донорно-акцепторним зв’язком.

Приклад.

- Два атоми Хлору віддають по одному валентному електрону для утворення спільної електронної пари.


- Протон приєднується за рахунок вільної електронної пари атома Оксигену в молекулі води. Виникає позитивно заряджений іон гідроксонію.

Увага: у молекулі розрізняють зв’язуючі електронні пари (пари між символами елементів) і незв’язуючі вільні електронні пари.

Ковалентний зв’язок між атомами можна показати структурною формулою. При цьому два валентних електрони, що здійснюють зв’язок, зображують за допомогою риски між атомами елементів.

Приклад. Структурні формули молекул водню, хлору і хлороводню

Хвильова модель розглядає ковалентний зв’язок як зв’язок, утворений в результаті перекриття двох одноелектронних зайнятих орбіталей атома з утворенням однієї спільної молекулярної орбіталі.

Приклад. Схеми перекривання орбіталей молекул водню, хлору і хлористого водню

Зв’язок, утворений в результаті перекриття двох орбіталей, розташованих на одній прямій, має назву о-зв’язок. Утворені орбіталі молекул є обертально-симетричними, оскільки розташовані на осі. що сполучає атоми, які беруть участь в утворенні зв’язку.

Кратні зв’язки


У багатьох молекулах формування стійкої конфігурації інертного газу можливе лише шляхом утворення кратного зв'язку. Подвійні зв’язки складаються з двох, потрійні зв’язки — з трьох спільних електронних пар.

Приклад. У молекулі кисню обидва атоми Оксигену з’єднані між собою подвійним зв’язком. У молекулі азоту атоми Нітрогену з’єднані потрійним зв’язком.


Окрім σ -зв’язку, що діє вздовж осі, яка сполучає атоми, існує інший вид зв’язку, що утворюється при перекриванні р-орбіталей, орієнтованих перпендикулярно до осі зв'язку.


Зв’язок, що утворюється в результаті перекривання двох паралельно розташованих р-орбіталей, називають π -зв'язком. Кожна з утворених орбіталей молекули складається з двох електронних хмар просторового заряду.

Запам’ятайте: подвійний зв’язок складається з одного σ - і одного π -зв’язку, потрійний зв’язок складається з одного σ -і двох π -зв’язків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити