ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ДОДАТОК

 

1. Величини та одиниці

 

Міжнародна система одиниць (Systeme International d'Unites SI = CI) встановлює одиниці, обов’язкові для всіх фізичних і хімічних величин.

 

Деякі фізичні величини та одиниці їх вимірювання

 

Величина

Визначення

Одиниця

Інші одиниці

Довжина 1

Шлях s

 

1 м

 

Площа S

S = a b

1 м2

 

Об’єм V

V = а b с

1 м3

1л = 0,001 м3

Час t

 

1 с

 

Швидкість υ

υ = s/t

1 м/с

 

Швидкість хімічної реакції υ

υ = n/t

1 моль/с

 

Маса m

 

1 кг

1 а.е.м. = 1,66 10-27 кг

Густина ρ

ρ = m/V

1 кг/м3

1 г/см3 = 1000 кг/м3

Тиск р

 

1 Па

1 бар = 105 Па

Робота А

 

1 Дж

 

Величина

Визначення

Одиниця

інші одиниці

Температура Т

 

1 K

0 ºС = 273,16 К

Кількість теплоти Q

 

1 Дж

 

Питома теплоємність с

с = Q/(m Т)

1 Дж/(кг K)

 

Ентальпія Н

 

1 Дж

 

Ентропія S

 

1 Дж/К

 

Сила струму І

 

1 А

 

Заряд q

Q = I/t

1 Кл

1 А с = 1 Кл

Напруга U

U = A/q

1 В

 

Кількість речовини V

 

1 моль

 

Молярна маса М

М= m/V

1 г/моль

 

Молярний об’єм Vm

Vm = V/ν

1л/моль

 

Молярна концентрація речовини с

c = ν(S)/V

1 моль/л

 

Масова концентрація β

β = m(S)/V

1 г/л

 

Масова частка w

w = m(S)/(m(s) + m(L))

1 %

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити