ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ДОДАТОК

1. Величини та одиниці


Міжнародна система одиниць (Systeme International d'Unites SI = CI) встановлює одиниці, обов’язкові для всіх фізичних і хімічних величин.

Деякі фізичні величини та одиниці їх вимірювання


Визначення

Одиниця

Інші одиниці

Довжина 1

Шлях s


1 м


Площа S

S = a ∙ b

1 м2


Об’єм V

V = а ∙ b ∙ с

1 м3

1л = 0,001 м3

Час t


1 с


Швидкість υ

υ = s/t

1 м/с


Швидкість хімічної реакції υ

υ = ∆n/∆t

1 моль/с


Маса m


1 кг

1 а.е.м. = 1,66 ∙ 10-27 кг

Густина ρ

ρ = m/V

1 кг/м3

1 г/см3 = 1000 кг/м3

Тиск р


1 Па

1 бар = 105 Па

Робота А


1 Дж


Величина

Визначення

Одиниця

інші одиниці

Температура Т


1 K

0ºС = 273,16 К

Кількість теплоти Q


1 Дж


Питома теплоємність с

с = Q/(m ∙ ∆Т)

1 Дж/(кг ∙ K)


Ентальпія Н


1 Дж


Ентропія S


1 Дж/К


Сила струму І


1 А


Заряд q

Q = I/t

1 Кл

1 А ∙ с = 1 Кл

Напруга U

U = A/q

1 В


Кількість речовини V


1 моль


Молярна маса М

М= m/V

1 г/моль


Молярний об’єм Vm

Vm = V/ν

1л/моль


Молярна концентрація речовини с

c = ν(S)/V

1 моль/л


Масова концентрація β

β = m(S)/V

1 г/л


Масова частка w

w = m(S)/(m(s) + m(L))

1 %Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити