ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ДОДАТОК

 

1. Величини та одиниці

Фізичні сталі

 

Число, стала величина

Символ

Значення і розмірність

Стала Авогадро

Число Лошмідта

NA(NL)

6,0221367 1023 моль-1

Елементарний (електричний) заряд

e

1,60217733 10-19 Кл

Стала Фарадея

F

96487,0 Кл моль-1

Стала Планка

h

6,6256 10-34 Дж с

Співвідношення мас протона й електрона

m(p+)/m(e-)

1836,1527

Молярний об’єм ідеальних газів за нормальних умов (нормальні умови:

Тн = 273,15 К,

рн = 1013,25 гПа

рн = 1,013,25 кПа)

Vm

22,414101 моль-1

Середнє прискорення сили тяжіння

g

9,80665 м с-2

Температура абсолютного нуля

T

0 К —273,15 °С

Маса нейтрона

m(n°)

1,6749286 10-27 кг

протона

m(p+)

1,6726231 10-27 кг

електрона

m(e-)

9,1093897 10-31 кг

Стала Рідберга

RH

1,097 107 м-1

Універсальна газова стала

R

8,314510 Дж К-1 моль-1

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити