ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ДОДАТОК

2. Газові закони


Стан ідеальних тазів1 і їхні взаємодії можна описати простими законами.

Рівняння стану


Взаємозв’язок між об’ємом V, тиском р і абсолютною температурою Т порції газу:

= const об’єднаний газовий закон

Для Т 1 = Т2 = const (при сталій температурі):

p 1∙ V 12 ∙ V 2 закон Бойля—Маріотта

Для p 1= р2 = const (при сталому тиску):

V 1/T 1 = V 2/T 2 закон Гей-Люссака

Для V 1 = V 2 = const (при сталому об’ємі):

p 1/T 1 = p 2/T 2 закон Емонтона


1 Ідеальні гази — такі гази, частинки яких мають мізерний об’єм, не відштовхуються і не притягуються одна до одної.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити