ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ДОДАТОК

2. Газові закони

 

Стан ідеальних тазів1 і їхні взаємодії можна описати простими законами.

 

Рівняння стану

 

Взаємозв’язок між об’ємом V, тиском р і абсолютною температурою Т порції газу:

= const об’єднаний газовий закон

Для Т1 = Т2 = const (при сталій температурі):

p1 V1 = р2 V2 закон Бойля—Маріотта

Для p1 = р2 = const (при сталому тиску):

V1/T1 = V2/T2 закон Гей-Люссака

Для V1 = V2 = const (при сталому об’ємі):

p1/T1 = p2/T2 закон Емонтона

_________________________________________________________________

1 Ідеальні гази — такі гази, частинки яких мають мізерний об’єм, не відштовхуються і не притягуються одна до одної.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити